Neurologia

Neurology
Neurology

ASSOCIACIONS DE PACIENTS NEUROLOGIA

Associacions de pacients

FCSD – Fundació Catalana de Síndrome de Down
La FCSD és una entitat privada, sense ànim de lucre, que fou constituïda l'any 1984 amb l'objectiu d'aprofundir sobre la síndrome de Down (SD) a través de la recerca i l’experiència pràctica en els camps de la pedagogia, la psicologia, la medicina i l’àrea social. El caràcter pioner de la Fundació, la constitueix en punt de referència consultat per entitats públiques i privades de dins i fora de l’Estat espanyol. L’esperit que vol transmetre la FCSD és que les persones amb la síndrome de Down tenen unes capacitats inherents i un dret a rebre els recursos adequats a les seves necessitats individuals, per tal d’optimitzar el seu desenvolupament.

CEAFA -  Confederación Española de Asociaciones de Familiares de persones con Alzheimer y otras demencias
CEAFA és una organització sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen Alzheimer.

Asociación de Demencia Frontotemporal
Organització per difondre i sensibilitzar sobre la demència frontotemporal.

ALZFAE - Fundación Alzheimer España
Organizació no governamental d’àmbit nacional i estatal. Faciliten la informació i orientació a les persones que pareixen símptomes de l’Alzheimer o que desitgin una assistència preventiva.

Alzheimer Catalunya
És una organització formada per professionals amb la finalitat d'informar, assessorar i acompanyar les persones afectades per una demència i els seus familiars.

AFEDAZ – Asociación de Familiares enfermos de Alzheimer
El fi de l’organització és ajudar i donar suport als familiars de malalts amb demència o Alzheimer formant grups d’auto ajuda i suport mutu.

FAFAC – Federació d’Associacions de familiars malalts d’Alzheimer de Catalunya
Forma part de la CEAFA. Té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen Alzheimer i els seus familiars.

AFAB – Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Barcelona
AFAB té com a tasca prioritària millorar la qualitat de vida del malalt d’Alzheimer i de les famílies afectades.

AFATE – Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Tenerife

AFEAM – Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Madrid

AFAGI – Asociación de familiares y amigos de personas con Alzheimer u otras demencias de Guipúzcoa

AFA Albacete - Asociación de familiares de Alzheimer de Albacete

FEBAFA - Federació valenciana d'associacions de familiars de persones amb Alzheimer
 

 

Banner programa xerrades alzheimer

Programa Alzheimer xerrades
+
Xerrades divulgatives per a familiars de persones amb Alzheimer

Programa del cicle