Breadcrumb

Llista de proves

Llista de proves del Cataleg de Laboratoris


No s'han trobat Proves coincidents amb la cerca.
Secció Codi SAP Prova Mètode Espècimen Lliurament resultats Responsable secció
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001930 10-OH-carbazepina LC-MS/MS Sèrum 10 dies Dr. E. Zapico
BIOQUÍMICA HORMONES LB00001423 17-OH PROGESTERONA (17-OHP) Immunoanàlisi enzimàtica Sèrum 15 dies Dra. E. Urgell
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001938 5-fluorouracil LC-MS/MS Plasma EDTA 7 dies Dr. E. Zapico
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013184 Ac ANTI-BETA 2 GLICOPROTEÏNA I IgG Quimioluminiscència Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 7 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013185 Ac ANTI-BETA 2 GLICOPROTEÏNA I IgM Quimioluminiscència Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 7 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013180 Ac ANTI-CARDIOLIPINA IgG Quimioluminiscència Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 7 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013181 Ac ANTI-CARDIOLIPINA IgM Quimioluminiscència Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 7 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013182 Ac ANTI-FOSFATIDILSERINA IgG ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 20 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013183 Ac ANTI-FOSFATIDILSERINA IgM ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 20 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LP00000306 Ac ANTIFOSFOLÍPIDS (IgG/IgM anti-Beta2 Glicoproteina, IgG/IgM anticardiolipina) ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 7 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013127 Ac ANTI-PROTEÏNA S IgG ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 30 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013128 Ac ANTI-PROTEÏNA S IgM ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 30 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029487 Ac. anti-HA/YRS (Tirosil tRNA sint) Immunoblot Sèrum 14 dies Dra. A. Mariscal
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029245 Ac. anti-KS (Asparaginil tRNA sint) Immunoblot Sèrum 14 dies Dra. A. Mariscal
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029486 Ac. anti-ZO (Fenilalanil tRNA sint) Immunoblot Sèrum 14 dies Dra. A. Mariscal
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001811 ÀCID METILMALÒNIC SÈRUM LC-MS/MS Sèrum 15 dies Dr. E. Zapico
BIOQUÍMICA TÒXICS LI00002226 Àcid rifalínic LC-MS/MS Sèrum 15 dies Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00001138 ÀCIDS BILIARS ENZIMÀTIC COLORIMÈTRIC Sèrum 1 dia Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00002101 ACLARIMENT CREATININA Sèrum; orina de 24h 2 dies Dr. A. García-Osuna
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029137 ACTINA F, Ac anti- ELISA Sèrum 21 dies Dra. L. Martínez
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013233 ACTIVITAT ANTI-Xa Cromogènic Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 8 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013237 ACTIVITAT ANTI-XA PRE I POST DOSI Cromogènic Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 8 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00003272 ACTIVITAT ASPARAGINASA Enzimàtic amb detecció espectometria visible Sèrum 7 dies Dr. E. Zapico
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001953 Activitat asparaginasa Erwinia Activitat enzimàtica Sèrum 7 dies Dr. E. Zapico
BIOQUÍMICA HORMONES LB00001450 ACTIVITAT RENINA PLASMÀTICA (ARP) RIA Plasma EDTA 15 dies Dra. E. Urgell
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029853 ADALIMUMAB, AC ANTI- ELISA Sèrum (Consulteu laboratori) Dra. E. Moga
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029852 ADALIMUMAB, FÀRMAC Immunocromatografia Sèrum (Consulteu laboratori) Dra. E. Moga
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013123 ADAMTS-13 Bioimmunoassaig Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 20 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013124 ADAMTS-13 (inhibidor qualitatiu) Bioimmunoassaig Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 20 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013039 ADAMTS-13 (inhibidor quantitatiu) ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 21dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
CORE-Bioquímica LB00003150 ADENOSINA DESAMINASA (ADA) LCR PURINA NUCL.FOSF-XANT.OX LCR (tub estèril) 24h / 3h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00002520 ADENOSINA DESAMINASA (ADA) LÍQUIDS VARIS PURINA NUCL.FOSF-XANT.OX Líquids varis (sense additius) 24h / 3h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00001284 ADENOSINA DESAMINASA (ADA) SÈRUM PURINA NUCL.FOSF-XANT.OX Sèrum/Plasma heparina 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016360 AF4::MLL QUANTITATIVA PCR quant Moll de l'os 21 dies Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013232 AGREGACIONS A BAIXA CONC. D'INDUCTORS Agregometria Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 1 Plasma ric en plaquetes 1 dia Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013155 AGREGACIONS INDUIDES PER L' HEPARINA Agregometria Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 1 Plasma ric en plaquetes (Consulteu laboratori) Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013130 AGREGACIONS PLAQUETÀRIES EN PRP Agregometria Sang total citratada 1 dia Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013131 AGREGACIONS PLAQUETARS POST-DESMOPRESINA (0 i 120 minuts) Agregometria Sang total citratada 1 dia Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
CORE-Bioquímica LB00001252 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT) (GPT) Enzimàtica (NADH) Sèrum/Plasma heparina/Plasma EDTA 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00002511 ALBÚMINA LÍQUIDS VARIS VERD BROMOCRESOL Líquids varis (sense additius) 24h / 3h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00002075 ALBÚMINA ORINA TURBIDIMETRIA/ IMMUNOTURBIDIMETRÍA Orina 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00001152 ALBÚMINA SÈRUM VERD BROMOCRESOL Sèrum/Plasma heparina/Plasma EDTA 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00002085 ALBÚMINA/CREATININA Orina 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
BIOQUÍMICA HORMONES LB00002167 ALDOSTERONA ORINA RIA Orina 24 h (indicar volum) 15 dies Dra. E. Urgell
BIOQUÍMICA HORMONES LB00001448 ALDOSTERONA SÈRUM RIA Sèrum (4ºC) i congelar 15 dies Dra. E. Urgell
IMMUNOLOGIA AL·LÈRGIA LI00029776 ALEX-IgE Immunoassaig-Microarrays Sèrum (Consulteu laboratori) Dra. E. Moga
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013058 ALFA 2 ANTIPLASMINA FUNCIONAL Cromogènic Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 25 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
CORE-Bioquímica LB00001175 ALFA-1-ANTITRIPSINA SÈRUM Turbidimetría Sèrum 7 dies Dra. M. Tondo
CORE-Bioquímica LB00002076 ALFA-1-MICROGLOBULINA ORINA Nefelometria Orina 7 dies Dr. A. García-Osuna
BIOQUÍMICA CORE LB00002086 ALFA-1-MICROGLOBULINA/CREATININA Nefelometria Orina 5 dies Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00002524 ALFA-FETOPROTEÏNA (AFP) LÍQUIDS VARIS IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Líquids varis 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00001354 ALFA-FETOPROTEÏNA (AFP) SÈRUM IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00016524 ALFA-NAFTIL ESTERASES INHIBIDES PER FLUO Biòpsia òssia 7 dies Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00016523 ALFA-NAFTIL ESTERASES MEDUL·LA ÒSSEA Biòpsia òssia 7 dies Dr. J. Nomdedéu
GENÈTICA ALT MALALTIES HEREDITÀRIES LG00040065 ALFA-TALASSÈMIA PCR-SEQ Sang EDTA (Consulteu laboratori) Dra. S. Bernal / Dra. A. Lasa
IMMUNOLOGIA IMMUNODEFICIÈNCIES LI00029152 ALTRES MARCADORS LEUCOCITARIS Citometria de flux Sang EDTA 10 dies Dr. O de la Calle
SEROLOGIA PARASITÀRIA LS030002-1 AMEBES (E. HYSTOLYTICA) EIA Sèrum 7 dies Dra. C. Muñoz
CORE-Bioquímica LB00002206 AMFETAMINES Enzimoimmunoanàlisi Orina 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00001741 AMICACINA Immunoanàlisi PETINIA Sèrum/plasma heparina 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00002518 AMILASA LÍQUIDS VARIS Enzimàtica/Colorimètrica Líquids varis (sense additius) 24h / 3h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00002081 AMILASA ORINA Enzimàtica/Colorimètrica Orina 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00001264 AMILASA SÈRUM Enzimàtica/Colorimètrica Sèrum/Plasma heparina 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001908 Amisulpride LC-MS/MS Sèrum 10 dies Dr. E. Zapico
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001781 AMITRIPTILINA LC-MS/MS Sèrum 15 dies Dr. E. Zapico
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016356 AML-1::ETO QUANTITATIVA PCR quant Moll de l'os 21 dies Dr. J. Nomdedéu
CORE-Bioquímica LB00001131 AMONI PLASMA GLUTAMAT DESHIDROGENASA Plasma heparina /Plasma EDTA (tots dos 4ºC) 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029893 AMP (anfifisina), Ac anti- Immunoblot Sèrum 10 dies Dra. L. Martínez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029887 AMP (anfifisina), Ac anti- LCR Immunoblot LCR 10 dies Dra. L. Martínez
BIOQUÍMICA HORMONES LB00001422 ANDROSTENEDIONA Immunoanàlisi enzimoquimioluminiscent Sèrum 15 dies Dra. E. Urgell
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029316 ANHIDRASA CARBÒNICA, Ac anti- Immunoblot Sèrum 15 dies Dr. C. Juárez
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00000ATB ANTIBIOGRAMA Disc difusió Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMIANA ANTIBIOGRAMA anaerobis (CMI) E-test Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMISTA ANTIBIOGRAMA estafilococ/enterococ (CMI) Técnica de microdilució Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMIBGN ANTIBIOGRAMA gramnegatius (CMI) Técnica de microdilució Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0000ATK1 ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 1ª LÍNIA Proporcions amb concentracions crítiques Soca (Consulteu laboratori) Dra. M. Garrigó
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0ATKSIRE ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 1ªLÍNIA s/PZA Proporcions amb concentracions crítiques Soca (Consulteu laboratori) Dra. M. Garrigó
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0000ATK2 ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 2ª LÍNIA Proporcions amb concentracions crítiques Soca (Consulteu laboratori) Dra. M. Garrigó
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00CMIISO ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis INH (CMI) Proporcions amb concentracions crítiques Soca (Consulteu laboratori) Dra. M. Garrigó
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0ATK1ATB ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis UN FÀRMAC Proporcions amb concentracions crítiques Soca (Consulteu laboratori) Dra. M. Garrigó
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKCRA ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIS CREIX RÀPID Microdilució (Sensititre) Soca (Consulteu laboratori) Dra. M. Garrigó
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKCLE ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIS CREIXEMENT LENT Microdilució (Sensititre) Soca (Consulteu laboratori) Dra. M. Garrigó
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00000KDR ANTIBIOGRAMA MOLECULAR M. tuberculosis 2ª LÍNIA RT PCR (GenXpert) Mostres biològiques / Soca 1 dia Dra. M. Garrigó
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00ETEST1 ANTIBIOGRAMA PER E-TEST (UN FÀRMAC) Técnica de difusió gradient Soca 48 h Dra. A. Rivera
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013077 ANTICOAGULANT LÚPIC (T de Russell) Coagulomètric Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 4 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013078 ANTICOAGULANT LÚPIC (T. de Silica) Coagulomètric Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 4 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA ERITROPATOLOGIA LH00012295 ANTICOS ANTI FI 1 Immunològic Sèrum 60 dies Dra. N. González
CORE-Bioquímica LB00001400 ANTICOSSOS ANTI-RECEPTOR TIROTROPINA Immunoanàlisi electroquimioluminiscent Sèrum 15 dies Dra. E. Urgell
CORE-Bioquímica LB00001477 ANTICOSSOS ANTITIROGLOBULINA Immunoanàlisi quimioluminiscent Sèrum 15 dies Dra. E. Urgell
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029350 ANTICOSSOS HEPÀTICS (PERFIL) Immunoblot Sèrum 10 dies Dra. L. Martínez
SEROLOGIA BACTERIANA LS030016-1 ANTIESTREPTOLISINA O AD Sèrum 24 h (excepte festius) Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00ATFLEV ANTIFUNGIGRAMA (CMI) Técnica de microdilució Soca 72h Dr. F. Sánchez
IMMUNOLOGIA NEUROMUSCULAR LI00029380 ANTI-GANGLIOSIDS (LCR) PERFIL ELISA LCR 10 dies Dr. C. Juárez
IMMUNOLOGIA NEUROMUSCULAR LI00029379 ANTI-GANGLIOSIDS PERFIL ELISA Sèrum 10 dies Dr. C. Juárez
CORE-Bioquímica LB00001352 ANTIGEN CARBOHIDRAT 125 (CA 125) IMMUNOANÀLISI QUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00002528 ANTIGEN CARBOHIDRAT 125 (CA 125) LÍQUIDS VARIS IMMUNOANÀLISI QUIMIOLUMINISCENT Líquids varis 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00001357 ANTIGEN CARBOHIDRAT 15,3 (CA 15.3) IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00001351 ANTIGEN CARBOHIDRAT 19,9 (CA 19.9) IMMUNOANÀLISI QUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00002527 ANTIGEN CARBOHIDRAT 19.9 (CA 19,9) LÍQUIDS VARIS IMMUNOANÀLISI QUIMIOLUMINISCENT Líquids varis 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00001353 ANTIGEN CARCINOEMBRIONARI (CEA) IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00002526 ANTIGEN CARCINOEMBRIONARI (CEA) LÍQUIDS VARIS IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Líquids varis 1 dia Dra. J. Mora
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016064 ANTIGEN CITOPLASMA CD3 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016066 ANTIGEN CITOPLASMA LACTOFERRINA Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016065 ANTIGEN CITOPLASMA LISOZIMA Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016062 ANTIGEN CITOPLASMA MPO Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
CORE-Bioquímica LB00001355 ANTIGEN ESPECIFIC PROSTÀTIC (PSA) IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00001364 ANTIGEN ESPECÍFIC PROSTÀTIC LLIURE (FPSA) IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Sèrum 3 dies Dra. J. Mora
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016067 ANTIGEN NUCLEAR TdT Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016076 ANTIGEN SUPERFÍCIE AlfaBeta Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016009 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD10 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016043 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD103 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016044 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD117 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016011 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD11B Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016012 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD11C Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016045 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD123 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016013 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD13 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016047 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD138 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016014 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD14 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016015 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD15 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016016 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD16 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016018 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD19 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016001 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD1A Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016002 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD2 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016019 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD20 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016221 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD200 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016021 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD22 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016022 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD23 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016024 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD25 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016003 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD3 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016026 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD33 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016027 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD34 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016028 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD36 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016029 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD38 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016004 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD4 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016030 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD41 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016080 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD42b Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016032 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD45 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016074 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD45R0 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016075 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD45RA Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016005 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD5 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016088 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD52 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016035 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD56 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016037 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD61 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016038 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD64 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016039 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD66 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016006 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD7 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016081 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD71 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016041 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD79a Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016042 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD79b Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016007 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD8 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016082 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD99 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016077 ANTIGEN SUPERFÍCIE DeltaGamma Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016051 ANTIGEN SUPERFÍCIE FMC7 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016052 ANTIGEN SUPERFÍCIE GA Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016053 ANTIGEN SUPERFÍCIE HLA-DR Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016083 ANTIGEN SUPERFÍCIE NG2 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 7 dies Dra. C. Martínez / Dr. J. Nomdedéu
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029492 ANTI-NEURONALS/PARANEOPLÀSICS,Ac anti- LCR (PERFIL) Immunoblot LCR 10 dies Dra. L. Martínez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029276 ANTINUCLEARS, SÈRUM Ac anti- IFI Sèrum 7 dies Dra. L. Martínez
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013109 ANTI-PF4 (confirmatori) Quimioluminiscència Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 9 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
CORE-Hemostàsia LH00013120 ANTI-PF4 SCREENING Immunoturbidimetria Sang citratada o plasma pobre en plaquetes 1 dia Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013041 ANTITROMBINA ANTIGÈNICA Immunodifusió radial Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 15 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013040 ANTITROMBINA FUNCIONAL Cromogènic Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 8 dies Dra. N. Vilalta / Dr. J. Mateo
CORE-Bioquímica LB00001233 APOLIPOPROTEÏNA B Immunoturbidimetria Sèrum/ Plasma Heparina/ Plasma EDTA 1 dia Dr. A. García-Osuna
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029047 AQP4 Neuromielitis óptica, LCR, Ac anti- IFI LCR 21 dies Dra. L. Martínez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029751 AQP4/MOG Neuromielitis òptica, Ac anti- IFI sobre cèl·lules transfectades Sèrum 21 dies Dra. L. Martínez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029046 AQP4/MOG Neuromielitis óptica, LCR, Ac anti- IFI LCR 21 dies Dra. L. Martínez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029714 AQUAPORINA 4, Ac anti- IFI en cèl·lules transfectades Sèrum 21 dies Dra. L. Martínez
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001909 Aripiprazol LC-MS/MS Sèrum 10 dies Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00001251 ASPARTAT AMINOTRANSFERASA (AST) (GOT) Enzimàtica (NADH) Sèrum/Plasma heparina 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029287 ASPERGILLUS (A.TERREUS,A.NIGER,A.FLAVUS Y A.FUMIGATUS), IgG ESPECÍFICA EIA-F Sèrum 30 dies Dr. C. Juárez
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011016 ASPIRAT + GRUMOLLS Moll de l'os 9 dies Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011010 ASPIRAT MEDUL.LAR Moll de l'os 7 dies Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011012 ASPIRAT RECOL.LECCIÓ PROGENITORS M.O. Moll de l'os 7 dies Dr. J. Nomdedéu
BIOQUÍMICA METABOLISME LB00001239 AUTOANTICOSSOS ANTI-GAD-65 ELISA Sèrum 2 mesos Dra. M. Tondo
BIOQUÍMICA METABOLISME LB00001240 AUTOANTICOSSOS ANTI-IA-2 ELISA Sèrum 2 mesos Dra. M. Tondo
SEROLOGIA VÍRICA LS030113-1 AVIDESA DE IgG DE CITOMEGALOVIRUS CLIA Sèrum 3 dies Dra. C. Berengua
SEROLOGIA PARASITÀRIA LS030112-1 AVIDESA DE IgG DE TOXOPLASMA CLIA Sèrum 3 dies Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-4 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA (LART) PCR Líquid articular 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-1 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA (LCR) PCR LCR 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-2 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA (SANG) PCR Sang EDTA 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-3 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA (TEIXIT) PCR Teixit 72h Dra. C. Muñoz
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029044 BANDES OLIGOCLONALS IgG, CARACT. LCR Isoelectroenfoc LCR+sèrum 15 dies Dra. E. Moga
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029373 BANDES OLIGOCLONALS IgM, CARACT. LCR Isoelectroenfoc LCR+sèrum (Consulteu laboratori) Dra. E. Moga
CORE-Bioquímica LB00002201 BARBITURATS ORINA Enzimoimmunoanàlisi Orina 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00001801 BARBITURATS SÈRUM Enzimoimmunoanàlisi Sèrum/plasma heparina o EDTA 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
SEROLOGIA BACTERIANA LS030004-1 BARTONELLA HENSELAE IgG CLIA Sèrum (Consulteu laboratori) Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA BACTERIANA LS030004-2 BARTONELLA HENSELAE IgM CLIA Sèrum (Consulteu laboratori) Dra. C. Muñoz
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016125 BCL-1 PCR Moll de l'os 4 setmanes Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016126 BCL-2 PCR Moll de l'os 4 setmanes Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016301 BCR/ABL PCR Moll de l'os 15 dies Dr. J. Nomdedéu
IMMUNOBIOQUÍMICA LI00029043 BENCE JONES, CARACTERITZACIÓ Immunofixació Orina 3 dies Drs. E. Moga / F. Illana
IMMUNOBIOQUÍMICA LB00003248 BENCE JONES, CONCENTRACIÓ Electroforesi capilar Orina 24 h 30 dies Drs. E. Moga / F. Illana
CORE-Bioquímica LB00002202 BENZODIAZEPINES ORINA Enzimoimmunoanàlisi Orina 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00001802 BENZODIAZEPINES SÈRUM Enzimoimmunoanàlisi Sèrum/Plasma heparina 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00001178 BETA2-MICROGLOBULINA Turbidimetría Sèrum 1 dia Dr. F. Illana
NEUROGENÈTICA LG00040046 BETA-SARCOGLICAN GEN COMPLET SEQ Sang EDTA (Consulteu laboratori) Dra. P. Gallano / Dra. A. Lasa
CORE-Bioquímica LB00001104 BICARBONAT ESTÀNDARD POTENCIOMETRIA DIRECTA Sang completa xeringa 1 dia Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00001207 BILIRUBINA CONJUGADA Reacció Diazo Sèrum/Plasma heparina/Plasma EDTA 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00003163 BILIRUBINA LÍQUIDS VARIS SAL DIAZONI AMB TENSIOACTIU Líquids varis (sense additius) 24h / 3h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00001206 BILIRUBINA TOTAL SAL DIAZONI AMB TENSIOACTIU Sèrum/Plasma heparina/Plasma EDTA 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029124 BIÒPSIA DE GLÀNDULA SALIVAL, estudi IFD Biòpsia 14 dies Dra. L. Martínez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029079 BIÒPSIA DE MIOCARDI, estudi IFD Biòpsia 14 dies Dra. L. Martínez
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011011 BIÒPSIA MEDUL·LA ÒSSIA Biòpsia òssia 12 dies Dr. J. Nomdedéu
SEROLOGIA BACTERIANA LS030047-1 BORRELIA (LYME) CLIA Sèrum 48 h (excepte festius) Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA BACTERIANA LS031047-1 BORRELIA (LYME) (LCR) CLIA LCR 48 h (excepte festius) Dra. C. Muñoz
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029216 BP 180/COL·LAGEN TIPUS XVII, Ac anti- ELISA Sèrum 14 dies Dra. L. Martínez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029247 BP 230, Ac anti- ELISA Sèrum 14 dies Dra. L. Martínez
ONCOGENÈTICA LG00040032 BRCA1/BRCA2- DIAG.PORTADORS MLPA Sang EDTA (Consulteu laboratori) Dra. A. Lasa
ONCOGENÈTICA LG00040031 BRCA1/BRCA2-DIAG PORTADORS SEQ Sang EDTA (Consulteu laboratori) Dra. A. Lasa
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001927 Brivaracetam LC-MS/MS Sèrum 10 dies Dr. E. Zapico
SEROLOGIA BACTERIANA LS030003-2 BRUCEL.LA (AD) AD Sèrum 48 h (excepte festius) Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA BACTERIANA LS030003-3 BRUCEL.LA (COOMBS) COOMBS Sèrum 48 h (excepte festius) Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA BACTERIANA LS031003-3 BRUCEL.LA (COOMBS) (LCR) COOMBS LCR Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA BACTERIANA LS030003-1 BRUCEL.LA ROSA DE BENGALA ROSA DE BENGALA Sèrum 24 h (excepte festius) Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA BACTERIANA LS031003-1 BRUCEL.LA ROSA DE BENGALA (LCR) ROSA DE BENGALA LCR 24 h (excepte festius) Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA BACTERIANA LS031003-2 BRUCEL·LA (AD) (LCR) AD LCR 48 h (excepte festius) Dra. C. Muñoz
BIOQUÍMICA TÒXICS LI00002221 Bupropion LC-MS/MS Sèrum 15 dies Dr. E. Zapico
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001770 BUSULFAN LC-MS/MS Plasma EDTA 24 h Dr. E. Zapico
MICROBIOLOGIA GENITALS LM000MGDL1 C. TRACHOMATIS SEROVARIETATS L (L1-L3) RT PCR (Progenie Molecular) Mostres biològiques positives per C. Trachomatis 24 hores Dr. F. Sánchez
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029025 C1 INHIBIDOR ESTERASA (QUANT-SÈRUM) Turbidimetria Sèrum 7 dies Dr. C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029140 C1q, Ac anti- ELISA Sèrum 14 dies Dra. L. Martínez
NEUROGENÈTICA LG00040173 CADASIL - GEN NOTCH3 (NGS) NGS/SEQ Sang EDTA (Consulteu laboratori) Dra. S. Bernal / Dra. A. Lasa
NEUROGENÈTICA LG00040174 CADASIL - GEN NOTCH3 MUT. ESPECÍFICA SEQ Sang EDTA (Consulteu laboratori) Dra. S. Bernal / Dra. A. Lasa
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029260 CADENES LLEUGERES KAPPA LLIURES Turbidimetria Sèrum 5 dies Dra. E. Moga
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029259 CADENES LLEUGERES LAMBDA LLIURES Turbidimetria Sèrum 5 dies Dra. E. Moga
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LP00000445 CADENES LLEUGERES LLIURES (KAPPA/LAMBDA), SÈRUM Turbidimetria Sèrum 5 dies Dra. E. Moga
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029390 Cadenes pesades IgA Kappa Turbidimetría Sèrum 7 dies Dra. E. Moga
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029389 Cadenes pesades IgA lambda Turbidimetría Sèrum 7 dies Dra. E. Moga
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029391 Cadenes pesades IgA/ lliures (Kappa/Lambda) Turbidimetría Sèrum 7 dies Dra. E. Moga
CORE-Bioquímica LB00001125 CALCI IÒNIC CALCULAT Sèrum 1 dia Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00003209 CALCI IÒNIC DIRECTE POTENCIOMETRIA DIRECTA Sang completa xeringa heparinitzada 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00002506 CALCI LÍQUIDS VARIS ARZENAZO III Líquids varis (sense additius) 24h / 3h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00002025 CALCI ORINA ARZENAZO III Orina 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00001124 CALCI SÈRUM ARZENAZO III Sèrum/Plasma heparina 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
BIOQUÍMICA HORMONES LB00003260 CALCIDIOL (25-HIDROXI VITAMINA D) LC-MS/MS Sèrum 10 dies Dra. E. Urgell
BIOQUÍMICA HORMONES LB00001428 CALCITONINA Immunoanàlisi enzimoquimioluminiscent Sèrum (4ºC) i congelar 15 dies Dra. E. Urgell
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029736 CALPROTECTINA, FEMTA Immunocromatografia quantificada Femta 7 dies Dra. L. Martínez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029748 CALPROTECTINA, SÈRUM Immunocromatografia quantificada Sèrum 7 dies Dra. L. Martínez
IMMUNOLOGIA NEUROMUSCULAR LI00029226 CANALS DE CALCI, Ac anti- RIA Sèrum (Consulteu laboratori) Dr. C. Juárez
CORE-Bioquímica LB00002204 CANNABINOIDES Enzimoimmunoanàlisi Orina 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
NEUROGENÈTICA LG00040184 CANVAS-GEN RFC1 PCR i TP-PCR Sang EDTA 90 dies Dra. P. Gallano / Dra. A. Lasa
MICROBIOLOGIA MOLECULAR LM00NGSBAC Caracterització de mecanismes de resistència a antimicrobians NGS Microorganisme o soca aïllada 2-3 setmanes Dra. E. Miró
CORE-Bioquímica LB00001751 CARBAMAZEPINA Immunoanàlisi CMIA Sèrum/plasma heparina o EDTA 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
HEMATOLOGIA ERITROPATOLOGIA LH00012220 CARBOXIHEMOGLOBINA Cooximetria Xeringa sang (heparina) 2 dies Dra. N. González
CORE-Bioquímica LB00001110 CARBOXIHEMOGLOBINA (COHb) COOXIMETRIA Sang completa xeringa 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
NEUROGENÈTICA LG00040041 CAVEOLINA 3 SEQ Sang EDTA (Consulteu laboratori) Dra. P. Gallano / Dra. A. Lasa
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016302 CBFB/MYH11 PCR Moll de l'os 21 dies Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016352 CBFB/MYH11 QUANTITATIVA PCR Moll de l'os 21 dies Dr. J. Nomdedéu
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029232 CCP, Ac anti- Quimioluminiscència Sèrum 7 dies Dra. L. Martínez
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001951 Cefepime LC-MS/MS Plasma EDTA 10 dies Dr. E. Zapico
CORE-Hematologia LH00011103 CEL.LULES SEZARY Citològic Sang EDTA+extensió directa 3 dies Dra. P. San José
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029129 CÈL·LULA PARIETAL GÀSTRICA, Ac anti- ELISA Sèrum 21 dies Dra. L. Martínez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029353 CENTRÒMER A, Ac anti- Immunoblot Sèrum 10 dies Dra. L. Martínez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029354 CENTRÒMER B, Ac anti- Immunoblot Sèrum 10 dies Dra. L. Martínez
CORE-Bioquímica LB00001177 CERULOPLASMINA Turbidimetría Sèrum 7 dies Dra. M. Tondo
SEROLOGIA BACTERIANA LS030010-1 CHLAMYDOPHILA PNEUMON.IgG -M1 CLIA Sèrum (Consulteu laboratori) Dra. C. Berengua
SEROLOGIA BACTERIANA LS030010-2 CHLAMYDOPHILA PNEUMON.IgG -M2 CLIA Sèrum als 21 dies de la 1ª mostra Dra. C. Berengua
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001795 CICLOSPORINA LC-MS/MS Sang completa EDTA 24 h Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00001148 CISTATINA Turbidimetria Sèrum/plasma heparina 7 dies Dr. A. García-Osuna
SEROLOGIA PARASITÀRIA LS030006-1 CISTICERCOSI (TAENIA SOLIUM) EIA Sèrum 7 dies Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA PARASITÀRIA LS031006-1 CISTICERCOSI (TAENIA SOLIUM) (LCR) EIA LCR 7 dies Dra. C. Muñoz
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001780 CITALOPRAM LC-MS/MS Sèrum 15 dies Dr. E. Zapico
FARMACOGENÈTICA LG00040103 CITOCROM p450 2C19 PCR-TR Sang EDTA (Consulteu laboratori) Dra. S. Bernal / Dra. A. Lasa
FARMACOGENÈTICA LG00040102 CITOCROM p450 2C9 PCR-TR Sang EDTA (Consulteu laboratori) Dra. S. Bernal / Dra. A. Lasa
FARMACOGENÈTICA LG00040191 CITOCROM P450, SUBFAMILIA 1A2 (Gen CYP1A2) PCR-TR Sang EDTA 30 dies Dra. S. Bernal / Dra. A. Lasa
FARMACOGENÈTICA LG00040101 CITOCROM P450, SUBFAMILIA IID POLIPEPTID 6 (Gen CYP2D6) PCR-TR Sang EDTA 30 dies Dra. S. Bernal / Dra. A. Lasa
FARMACOGENÈTICA LG00040189 CITOCROM P450,SUBFAMILIA 3A5(Gen CYP3A5) Sang EDTA 30 dies Dra. S. Bernal / Dra. A. Lasa
HEMATOLOGIA CITOGENÈTICA LH00017991 CITOGENÈTICA CONVENCIONAL MOLL DE L'OS Cultiu+Tinció Sang de moll de l'os 4 setmanes excepte urgències. Per determinar criteris urgència contacteu amb secció. Dra. ML. Blanco
HEMATOLOGIA CITOGENÈTICA LH00017997 CITOGENÈTICA CONVENCIONAL S.P. Tinció de bandes G Sang heparina/moll de l'os 4 setmanes excepte urgències. Per determinar criteris urgència contacteu amb secció. Dra. ML. Blanco
HEMATOLOGIA CITOGENÈTICA LH00017998 CITOGENÈTICA CONVENCIONAL S.P. LIMFÒCITS B Cultiu+Phorbol+Tinció de bandes G Sang heparina/moll de l'os 4 setmanes excepte urgències. Per determinar criteris urgència contacteu amb secció. Dra. ML. Blanco
HEMATOLOGIA CITOGENÈTICA LH00017999 CITOGENÈTICA CONVENCIONAL S.P. LIMFÒCITS T Cultiu+Phytohemaglutinin+Tinció Sang heparina LITI 4 setmanes excepte urgències. Per determinar criteris urgència contacteu amb secció. Dra. ML. Blanco
HEMATOLOGIA CITOGENÈTICA LH00017996 CITOGENÈTICA MOLECULAR (FISH) S.P. Hibridació in situ fluorescent Sang heparina/moll de l'os 4 setmanes excepte urgències. Per determinar criteris urgència contacteu amb secció. Dra. ML. Blanco
HEMATOLOGIA CITOGENÈTICA LH00017992 CITOGENÈTICA MOLECULAR MOLL DE L'OS Cultiu+FISH processament mostra Sang de moll de l'os 4 setmanes excepte urgències. Per determinar criteris urgència contacteu amb secció. Dra. ML. Blanco
HEMATOLOGIA CITOGENÈTICA LH00017995 CITOGENÈTICA MOLECULAR MOLL DE L'OS CÈL·LULES PLAS Plasm+FISH processament mostra+Sondes FISH plasmàt Sang de moll de l'os 4 setmanes excepte urgències. Per determinar criteris urgència contacteu amb secció. Dra. ML. Blanco
CORE-Microbiologia LS030009-1 CITOMEGALOVIRUS (HHV-5) IgG MEIA Sèrum 24h (excepte festius) Dra. C. Berengua
CORE-Microbiologia LS030009-2 CITOMEGALOVIRUS (HHV-5) IgM MEIA Sèrum 24h (excepte festius) Dra. C. Berengua
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001782 CLORIMIPRAMINA LC-MS/MS Sèrum 15 dies Dr. E. Zapico
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00016522 CLORO-ACETAT-ESTERASA MEDUL·LA ÒSSEA Biòpsia òssia 7 dies Dr. J. Nomdedéu
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001911 Clorpromazina LC-MS/MS Sèrum 10 dies Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00002401 CLORURS LCR POTENCIOMETRIA INDIRECTA LCR (tub estèril) 24h / 3h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00002504 CLORURS LÍQUIDS VARIS POTENCIOMETRIA INDIRECTA Líquids varis (sense additius) 24h / 3h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00002023 CLORURS ORINA POTENCIOMETRIA INDIRECTA Orina 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
CORE-Bioquímica LB00001123 CLORURS SÈRUM POTENCIOMETRIA INDIRECTA Sèrum/Plasma heparina 24h / 2h URG Dr. A. García-Osuna
SEROLOGIA BACTERIANA LS030111-1 CLOSTRIDIUM TETANI (TÈTANUS) IgG CLIA Sèrum 1-3 dies Dr. C. Berengua
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001791 CLOZAPINA LC-MS/MS Sèrum 10 dies