Breadcrumb

DocumentacioResidents

Promoció 2024

  Acte de benvinguda: 7 de maig de 2024, 11:30 h

  Inici del programa d’acollida: 8 de maig de 2024

Els documents que cal lliurar

 

  1 Documents a Docència

  2 Documents a Direcció de Professionals

 

1 Documents a Docència

Abans del dia de la incorporació, els/les residents hauran d'enviar per correu electrònic (docencia@santpau.cat) els següents documents:

 

  Adjudicació de la plaça

 

  Títol de Llicenciatura (o resguard)

 

  DNI / NIE

 

  Una foto (carnet)

 

  Comprovant del Col·legi Professional corresponent de Barcelona

 

A continuació trobareu els enllaços per accedir als diferents Col·legis Professionals:

 

A Docència us facilitaran els accessos per entrar a la Intranet.

Metges/esses
Infermers/es
Farmacèutics/es
Psicòlegs/es
Físics/es
Biòlegs/es

 

ContacteDepartamentDocencia

Contacte Departament de Docència

Imatge Direccio
St. Antoni M. Claret, 167
Pavelló 16 (St. Frederic), 1a planta (veure plànol adjunt) 08025 Barcelona
Imatge Telefon
93 553 79 38 / 79 92
Imatge Email
docencia@santpau.cat
Imatge Horari
Horari d'atenció
dilluns a divendres de 8 h a 14 h.

DOcumentsRRHH

2 Documents Direcció de Professionals

A Direcció de Professionals hareu de lliurar la documentació que trobareu a continuació, si us plau, porteu tota la documentació d'una sola vegada:

 

  Documentació a lliurar 

 

  Petició examen de salut al Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

 

  Domiciliació bancària 

 

  Registre de dades personals 

 

  Sol·licitud de tipus voluntari de retenció per l'IRPF 

 

  IRPF Model 145 

 

  Tractament de dades 

PreguemContacteuResidents

Informació de Salut Laboral                           

Full informatiu exàmen salut

Informe bàsic salut residents

Document d’informació i consentiment

ContacteRecursosHumans

Contacte Direcció de Professionals

Imatge Telefon
93 553 76 42 / 93 553 76 43
Imatge Email
consultarrhh@santpau.cat
Imatge Horari
Horari d'atenció
dilluns, dimecres i dijous de 7 hores a 15 hores;
dimarts de 7 hores a 17 hores i divendres de 7 hores a 14 hores.

PlanolResidents

Punts de lliurament de documentació FSE Descarregar plànol