Ruta de navegació

prova

La missió del Campus d'Aprenentatge és estar al servei de la Docència de l’Hospital i neix per donar suport a tota l’activitat de formació que es genera a Sant Pau, amb una aposta ferma per facilitar la incorporació a la docència de metodologies d’aprenentatge actives, basades en reptes reals, com les simulacions o les habilitats clíniques.

L’objectiu final és oferir serveis i cures professionals més complexes amb el tracte més humà, en l'àmbit sanitari i social, per a la millor atenció dels pacients i d'acord amb els principis i valors de l’Hospital.

Volem ser un Campus d’Aprenentatge d’excel·lència, orientat a la recerca, la qualitat, la seguretat, les noves tecnologies, amb una mirada innovadora per oferir solucions d'aprenentatge adaptades a les necessitats de qui aprèn i enfocades a millorar els resultats de l’organització.

 

Hospital Universitari compromès amb la qualitat assistencial

Sant Pau és l’Hospital degà del nostre país creat al SXV on acollim la Facultat de Medicina de la UAB des del seu naixement el 1968 i l’Escola Universitària d’Infermeria des de la seva creació, l’any 1953, adscrita a la UAB des del 1978. Aquesta sòlida experiència és un dels pilars sobre el que ens recolzem per traçar les línies del nostre projecte docent i de recerca, que es materialitza en l’excel·lència de la nostra feina.

La qualitat de les prestacions que porta a terme l’Hospital depèn de diversos elements i el més determinant és la qualitat del personal que les presta. La qualitat d'un centre hospitalari té com a sostre la qualitat del seu personal assitencial i no assistencial.

Mantenir la qualitat assistencial depèn no només de la Docència i de la formació estructurada sinó també de la gestió del coneixement. La formació inicial i continuada és la principal aliada de la qualitat, pel volum i l’impacte dels canvis. No hi ha millora contínua si no hi ha aprenentatge continu.

Coneixedors, per tant, de la importància de la formació i el valor de la Docència que ofereix aquest Hospital, l’organització posa les millors condicions perquè aquest aprenentatge sigui fluid i enriquidor, i tingui aplicació pràctica en els processos assistencials del dia a dia de l'Hospital.

El pes de  la formació és fonamental en el desenvolupament professional, l'actitud d'aprendre és tan important que deixa de ser una opció: és un compromís que afecta el conjunt dels professionals de la institució. Per això s'integra en els processos clau de l’Hospital i li donem un espai virtual i presencial que és el campus d’aprenentatge.

Com ho fem: l'aposta per la col·laboració integrada

L’aposta és la col·laboració integrada dels diferents equips que impulsen la formació al campus, tant la que s’adreça a estudiants de formació inicial de grau, com la formació de residència, de postgrau i la formació d’actualització i continuada, tant dels professionals com també d’altres persones externes del sector.

Busquem la visió global per la millora del servei i per l’eficiència en la gestió...

  • Digitalitzant els processos i sistemes d’informació per treballar en xarxa de forma compartida, simultània i transversal.
  • Facilitant la transformació de l’experiència d’aprenentatge per orientar-la a les necessitats de qui aprèn, a la millora de la pràctica assistencial i als objectius de l’organització.
  • Donant suport als nostres docents per a acompanyar-los en la innovació formativa.
     

Qui som: un equip transdisciplinari

Un repte majúscul requereix necessàriament de la col·laboració de múltiples visions. L’equip del Campus d’Aprenentatge està definit pel seu caràcter transdisciplinari, format per professionals, amb una mirada a les necessitats d’aprenentatge assistencials, socials i transversals, de l’àmbit pedagògic, per donar estructura i qualitat a la formació amb metodologia docent, tecnologia educativa, producció multiformat de materials d’aprenentatge i de l’àmbit de la gestió de projectes i de la gestió acadèmica.

Aquesta estructura permet tant la interlocució amb les diferents direccions identificant punts de millor i formacions estratègiques, amb els serveis assistencials per atendre les seves demandes i fer propostes d’allò que el sistema sanitari necessita, com la planificació i programació i execució dels projectes formatius necessaris.

Des de la direcció de Docència es treballa a prop dels professionals de l’Hospital per avançar-se a les seves demandes, orientant les seves demandes i proposant productes en col·laboració si cal amb altres institucions.

Els equips pedagògics i de gestió esdevenen la plataforma de serveis pedagògics, digitals i de gestió per a la Docència de l’Hospital. Ofereixen solucions de formació adaptades a les expectatives, nous productes per als estudiants i per als professionals segons les necessitats canviants dels equips de Sant Pau.

Un projecte global i innovador al servei de la institució per contribuir en l’obtenció dels millors resultats de qualitat que tinguin un impacte positiu en la salut i l’experiència dels nostres usuaris.

Contacta amb nosaltres:

A la vostra disposició a campusaprenentatge@santpau.cat o al Pavelló de Sant Frederic, 1a planta de l’Hospital.