Neurologia

Neurology
Neurology

Unitat de cefalees i neuralgies

Unitat de cefalees i neuralgies
  • Diagnòstic i tractament de migranya episòdica d'alta freqüència i crònica.
  • Diagnòstic i tractament de cefalea tensional.
  • Diagnòstic i tractament de Neuràlgies (trigemin, occipital, glosofaríngeo).
  • Diagnòstic i tractament de Cefalea trigemin-autonòmiques: cefalea en raïms, hemicrània paroxismal, hemicrània contínua, SUNCT, SUNA.
  • Diagnòstic i tractament d'hipertensió intracranial idiopàtica.
  • Consulta especialitzada de tractament amb anticossos monoclonals enfront del CGRP
  • Infiltració de toxina botulínica.
  • Realització de bloquejos anestèsics pericranials.
  • Tractament avançat de Neuràlgia del Trigemin i Cefalea en raïms refractàries amb realització de tècniques percutànies i implantació de neuroestimuladors.
  • Opció d'assistència de visites successives per consulta telemàtica.