Breadcrumb

Principis model infermer

Principis i model Infermer

Els principis identificats guien la gestió de la Direcció Infermera:

  1. Actualització model de cures:

La Direcció Infermera té la voluntat d’actualitzar el model de cures, recuperant el paper de les infermeres referents, incorporant nous rols emergents i actualitzar les tasques que actualment es realitzen.

  1. Assumpció de responsabilitats:

La Direcció Infermera i tots els seus membres tenen com a principi clau, l’assumpció de les responsabilitats que els hi pertoquin en els àmbits de competència del seu treball.

  1. Reducció de l’abast de control:

Amb l’objectiu d’una millor gestió dels professionals infermers s’impulsa un model centralitzat de planificació i control dels recursos humans.

  1. Transparència i comunicació:

La transparència en la gestió i una comunicació més fluida entre la Direcció Infermera i els professionals és un principi clau que ha desenvolupat la Direcció, així com en la relació amb la resta d’òrgans de l’Hospital de  Sant Pau.

  1. Promoció de la Innovació:

La direcció impulsa i fomenta una gestió de l’àrea d’Infermeria innovadora, tant en la seva estructura com en el seu funcionament.

  1. Gestió del coneixement i Recerca:

Potenciar la cerca del talent dels nostres professionals mitjançant la recerca, la docència i la formació continuada.