Neurologia

Neurology
Neurology

Cartera de serveis Unitat de memoria

Cartera de Serveis

UNITAT DE MEMÒRIA

  • Demència d'inici precoç.
  • Demència frontotemporal.
  • Demències ràpidament progressives.
  • Demència amb cossos de Lewy.
  • Avaluació neuropsicològica general i específica.
  • Biomarcadors de LCR en demències.

MALALTIA D’ALZHEIMER

  • Malaltia d'Alzheimer associada a la síndrome de Down.

Banner programa xerrades alzheimer

Programa Alzheimer xerrades
+
Xerrades divulgatives per a familiars de persones amb Alzheimer

Programa del cicle