Neurologia

Neurology
Neurology

Cartera de Serveis Unitat de Neuromuscular

Cartera de Serveis
UNITAT DE NEUROMUSCULAR
 
 • Miastènia gravis.
 • Neuropaties immunomediades (CIDP, NMN, SGB).
 • Miopaties immunomediades (DM, PM, IBM, miopaties necrosants).
 • ELA, AME i altres malalties de les motoneurones.
 • Consulta multidisciplinària: Comitè ELA.
 • Consulta multidisciplinària: NeuroTrauma (NeuroCOT).
 • Consulta multidisciplinària:  Comité Cardio-Pneumo-Neuro
 • Malalties neuromusculars genèticament determinades: distròfies musculars, miopaties congènites, miopaties mitocondrials, i altres miopaties hereditàries, polineuropaties hereditàries, síndromes miàstenics congènits, entre d’altres.
 • EMG, neurografia, estimulació repetitiva.
 • EMG de fibra única.
 • Determinacions d’anticossos en miastènia, miopaties i neuropaties immunomediades.
 • Biòpsia muscular: estudis histoquímics, immunohistoquímics, western blot, microscòpia electrònica.
 • Tractaments biològics en miastènia gravis, neuropaties i miopaties immunomediades.