Cartera de Serveis MFRH

Cartera de Serveis

El Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital de Sant Pau realitza l'atenció rehabilitadora de la població de l'àrea sanitària assignada al nostre Hospital.

Juntament amb altres serveis de l'Hospital, és també centre de referència de en la salut articular del pacient hemofílic, patologia neuromuscular i limfedema entre d’altres.

Cartera de Serveis

 

HOSSPAU Menu

Contacte MFR

Contacte
Ubicació
Secretària: Bloc A - Planta 5, mòdul 2 
Consultes Externes: 
Bloc A - Planta 2, mòdul 4 
Bloc A - Planta 3, mòdul 2 
Antic hospital: Pavelló 20
Contacte

Secretària del Servei

Direcció correu: mfrhb@santpau.cat

Telèfon: 93 553 70 59

 

Recepció de Teràpia (Fisioteràpia, Logopèdia i Teràpia Ocupacional)

Direcció correu: recepciorehabilitaci@santpau.cat

Direcció correu: fisioterapia@santpau.cat

Telèfon: 93 291 90 50

(Extensió: 5788 / 5797)

Fax: 93 556 55 06