Sessions informatives mfr

Sessions Informatives

Escola del Limfedema

Aquesta sessió es realitzada per un dels adjunts mèdics del Servei i un Fisioterapeuta. Els dos professionals estan vinculats a la Unitat de Limfologia.

Va adreçat a pacients i familiars de pacients afectes de limfedema, com també a aquells pacients, que tenen risc de patir limfedema, secundari a la cirurgia o altres mitjans mèdics usats.

Aquesta activitat preten aprofitar l'evidència que la informació realitzada pels professionals minva el risc a trobar informació errònia, quan existeix un interès personal o dubtes concrets. Aquest fet ajuda a millorar l'autoconeixement del que un pateix, el que permet millorar les mesures d'autocura. 

El calendari de les sessions:

Horari:  13.30h

Duració: 1h
Ubicació:  Pavello 20. Entorn hospitalari Hospital de Sant Pau. Planta baixa, Sala polivalent. 
Dies: 1/10/18-5/11/18 - 3/12/18 - 4/02/19 - 4/03/19 - 1/04/19 - 6/05/19-3/06/19
Per mes informació:   fisioterapia@santpau.cat

 

Taller de marxa nòrdica

El limfedema es una complicació freqüent del tractament del càncer de mama . El limfedema consisteix en augment del gruix dels teixits tous, per acúmul del liquid limfàtic, que es degut al fracàs del sistema limfàtic. Aquesta complicació s’anomena limfedema secundari.  Actualment, avui està demostrat que l’exercici físic millora sensiblement la qualitat de vida dels pacients amb càncer de mama, que aquest exercici físic millora la funció del membre superior intervingut e intervé en l’evolució/prevenció del limfedema. En aquest taller proposem la Marxa Nòrdica com una activitat d'exercici físic i de lleure,  amb els mateixos beneficis abans descrits. 

Aquest taller es una activitat inclosa en el programa de prevenció del limfedema del Servei de MFRHB. En aquest taller participen les pacients del Servei de MFRHB (Sant Pau) incloses en el programa de prevenció perquè han sofert una mastectomia i/o limfadenectoma axil.lar.  

Es una taller monogràfic per aprendre l'ús correcte dels bastons, amb una metodologia adient que ens aporti els beneficis per a la salut i per a la prevenció del limfedema

El calendari dels tallers

Horari:  8.15h
Duració: 2h
Ubicació: Pavello 20. Entorn hospitalari Hospital de Sant Pau. Planta baixa, Sala polivalent.

Dies: 4/10/18-8/11/18 - 13/12/18 - 7/02/19 - 7/03/19 - 4/04/19 -9/05/19- 6/06/1
Per mes informació:   fisioterapia@santpau.cat

 

Escola de pacients amputats

Aquesta sessió es realitzada per un dels adjunts mèdics del Servei, un Fisioterapeuta i un terapeuta ocupacional. Els tres professionals estan vinculats a la Unitat de rehabilitació de l'aparell locomotor.

Va adreçat a pacients i als familiars dels pacients que arrel d'un accident o cirurgia han patit una amputació.

Aquesta activitat preten aprofitar l'evidència que la informació realitzada pels professionals minva el risc a trobar informació errònia, quan existeix un interès personal o dubtes concrets. Aquest fet ajuda a millorar l'autoconeixement del que un pateix, el que permet millorar les mesures d'autocura, de remodelat del munyó i una millor adaptació a la pròtesis ortopèdica.

 

Horari:  11.30h

Duració: 1.30h
Ubicació:  Pavello 20. Entorn hospitalari Hospital de Sant Pau. Planta baixa, Sala polivalent. 
Dies: 1/02/19-5/04/19 - 07/06/19
Per mes informació:   mfrhb@santpau.cat / fisioterapia@santpau.cat

Contacte MFR

Contacte
Ubicació
Secretària: Bloc A - Planta 5, mòdul 2 
Consultes Externes: 
Bloc A - Planta 2, mòdul 4 
Bloc A - Planta 3, mòdul 2 
Antic hospital: Pavelló 20
Contacte

Secretària del Servei

Direcció correu: mfrhb@santpau.cat

Telèfon: 93 553 70 59

 

Recepció de Teràpia (Fisioteràpia, Logopèdia i Teràpia Ocupacional)

Direcció correu: recepciorehabilitaci@santpau.cat

Direcció correu: fisioterapia@santpau.cat

Telèfon: 93 291 90 50

(Extensió: 5788 / 5797)

Fax: 93 556 55 06