Estructura MFR

Estructura del Servei

El Servei de Medicina Física i Rehabilitació està estructurat en les següents unitats:

  • Unitat de Rehabilitació Neumològica.
  • Unitat de Rehabilitació  del Limfedema (TDC).
  • Unitat de Rehabilitació de la Disfàgia.
  • Unitat Rehabilitació del Sol Pèlvic.
  • Unitat Rehabilitació de les malalties del SNC.
  • Unitat de Rehabilitació de la patologia postquirúrgica del càncer de mama.
  • Unitat de Rehabilitació en la Protetització del pacient amputat.

HOSSPAU Menu

Contacte MFR

Contacte
Ubicació
Secretària: Bloc A - Planta 5, mòdul 2 
Consultes Externes: 
Bloc A - Planta 2, mòdul 4 
Bloc A - Planta 3, mòdul 2 
Antic hospital: Pavelló 20
Contacte

Secretària del Servei

Direcció correu: mfrhb@santpau.cat

Telèfon: 93 553 70 59

 

Recepció de Teràpia (Fisioteràpia, Logopèdia i Teràpia Ocupacional)

Direcció correu: recepciorehabilitaci@santpau.cat

Direcció correu: fisioterapia@santpau.cat

Telèfon: 93 291 90 50

(Extensió: 5788 / 5797)

Fax: 93 556 55 06