Estructura Servei Cirurgia Cardiaca

Estructura del Servei

El Servei de Cirurgia Cardíaca està estructurat amb les diferents línies d’actuació pròpies de l’especialitat. Destaca el Trasplantament Cardíac, per ser un dels tres centres de referència de Catalunya.

HOSSPAU Menu

Contacte Cirurgia Cardiaca

Ubicació i contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A, planta 4, mòdul 1

Consultes Externes: Bloc A, planta 3, mòdul 5

Sales d’Hospitalització: B3 i C2.

 

Contacte

Servei de Cirurgia Cardíaca

Correu electrònic: Cir_Cardiaca@santpau.cat

Telèfon: 93 556 59 54

Fax: 93 556 56 03