Ruta de navegació

Unitat Funcional Insuficiencia Cardiaca

Unitats Funcionals
Unitats Funcionals
Unitat Funcional Insuficiència Cardíaca

És una Unitat transversal dins de l’Hospital, liderada pel Servei de Cardiologia, que inclou diferents Serveis, basada en l’atenció als malalts amb Insuficiència Cardíaca.

La Unitat està situada a la planta 0 del edifici A, mòdul 6.

 

Objectius de la Unitat

 • Donar una atenció de qualitat als pacients, coordinant-nos amb Atenció Primària i facilitant l’accés al terciarisme quan així es requereixi.
 • Disminuir els reingressos i millorar l’eficiència del procés terapèutic.
 • Millorar la continuïtat assistencial I l’eficiència en l’atenció a través de l’anàlisi I la definició del model assistencial.


Cartera de serveis:

 • Pacients de debut d’insuficiència cardíaca.
 • Pacients amb  insuficiència cardíaca crònica descompensada.
 • Pacients amb insuficiència cardíaca refractaria i valoració de cures pal·liatives.
 • Pacients per valoració de transplantament cardíac.
 • Pacients en llista de espera de trasplantament cardíac.
 • Pacients amb insuficiència cardiaca a qui se’ls indica implantació de DAI.
 • Pacients portador d’assistència ventricular esquerra.

 

Serveis col·laboradors Unitat

 • Cardiologia.
 • Infermeria.
 • Cures Pal·liatives.
 • Medicina Interna – Geriatria.
 • Cirurgia Cardíaca.
 • Medicina física i rehabilitació.
 • Psicologia.