Formacio Sanitaria Especialitzada Cirurgia Cardiaca

Formació Sanitària Especialitzada

Estructura de la Unitat Docent

El programa de formació sanitària especialitzada es basa principalment en l'aprenentatge tutelat, de manera que el resident vagi adquirint de forma progressiva experiència en la presa de decisions, habilitats i actituds pròpies de la seva especialitat.

La residència complerta per obtenir l’especialitat de Cirurgia Cardiovascular és de cinc anys i al Servei de Sant Pau tenen capacitat per un resident per any de residència. Hi ha un tutor docent de l’especialitat.

Si bé el tutor docent és el principal responsable de la formació del resident i qui ha de establir quin grau d’autonomia té en cada moment, el Real Decret estableix el deure general de supervisió de tot el personal facultatiu que treballa en un centre docent i per tant tot el Servei participa en aquesta tasca.

En cadascuna de les àrees de rotació s’ha establert un protocol de supervisió, adquisició de competències i nivell d’autonomia del resident segons objectius docents generals i específics marcats.

Itinerari formatiu
Veure enllaç

Principals àrees de coneixement

Actualment destaquen com àrees d’interès del Servei, entre d’altres, el control postoperatori del pacient intervingut de cirurgia cardíaca, trasplantament cardíac i assistències ventriculars, cirurgia reparadora de vàlvula mitral, cirurgia d’aorta toràcica (tècniques de remodelació de l’arrel aòrtica i l’arc aòrtic), cirurgia per vies mini-invasives, cirurgia de la insuficiència cardíaca i remodelació ventricular.

Contacte

Secretària del Servei: Eulàlia Vallverdú Colom
Correu electrònic: evallverdu@santpau.cat
Telèfon: 93 556 59 54

Tutor docent: José Montiel Serrano
Correu electrònic: jmontiels@santpau.cat

Director del servei: Josep Mª Padró i Fernàndez
Correu electrònic: jpadro@santpau.cat

Contacte Cirurgia Cardiaca

Ubicació i contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A, planta 4, mòdul 1

Consultes Externes: Bloc A, planta 3, mòdul 5

Sales d’Hospitalització: B3 i C2.

 

Contacte

Servei de Cirurgia Cardíaca

Correu electrònic: Cir_Cardiaca@santpau.cat

Telèfon: 93 556 59 54

Fax: 93 556 56 03