Linies de recerca Cirurgia Cardiaca

Grups i línies de recerca
  • Cirurgia de revascularització miocàrdica sense circulació extracorpòria.
  • Cirurgia de reparació mitral.
  • Patologia d’aorta ascendent.
  • Patogènesi de fibril·lació auricular després de cirurgia cardíaca.
  • Mortalitat allunyada en pacients valvulars.
  • Seguiment de pròtesis aòrtica sense sutura.
  • Seguiment del llistat de verificació quirúrgic.
  • Ús d’eritropoetina abans de cirurgia cardíaca.
  • Participació en l’estudi VISION (Vascular events In Surgery patients cOhort evaluatioN) de Cirurgia Cardíaca.

HOSSPAU Menu

Contacte Cirurgia Cardiaca

Ubicació i contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A, planta 4, mòdul 1

Consultes Externes: Bloc A, planta 3, mòdul 5

Sales d’Hospitalització: B3 i C2.

 

Contacte

Servei de Cirurgia Cardíaca

Correu electrònic: Cir_Cardiaca@santpau.cat

Telèfon: 93 556 59 54

Fax: 93 556 56 03