Guia dacollida Hospitalitzacio

Guia d’acollida
Hospitalització

Febrer de 2014 · V12
Servei d’Atenció a l’Usuari
Tlf: 935 537 099
atenciousuari@santpau.cat
www.santpau.cat

 

L’ingrés 
Lloc: Admissions. Planta 0
Horari d’atenció:
de 7 a 20.30 h de dilluns a divendres
de 8 a 20.30 h caps de setmana i festius

El silenci
Esteu en un centre sanitari, heu de modular el to de veu.
Telèfon mòbil: moduleu el volum del to de trucada del vostre mòbil.

Els objectes de valor i d’ús personal
Vigileu les vostres pròtesis (dentadura, audiòfon, etc.). A l’habitació, disposeu d’un armari amb clau per guardar les pertinences. Si necessiteu una custòdia especial, sol·liciteu informació a l’equip assistencial.
Durant l’ingrés, utilitzeu el vostre propi pijama (millor que sigui de màniga curta i obert pel davant), bata i sabatilles tancades, i els estris d’higiene personal.

Està prohibit fumar a tot l’Hospital
En virtut de la llei 28/2005 del 26/12 sobre mesures sanitàries enfront del tabaquisme i la regulació de la venda, subministrament, consum i publicitat dels productes del tabac, està prohibit fumar a tot l’Hospital.

Els desplaçaments per l’Hospital
Podeu estar fora de l’habitació i en les sales del fons de la unitat. No podeu romandre en el vestíbul principal de l’Hospital amb bata, pijama i sabatilles. Durant l’ingrés tampoc podeu accedir a la Cafeteria de l’Hospital.
No podeu abandonar la Unitat d’Hospitalització sense autorització de l’equip assistencial.

L’horari de visites
L’horari general de visites és de 16.30 a 18 h. Està autoritzada la presència de dos acompanyants per pacient, sempre que l’equip assistencial no aconselli altres mesures (unitats de Crítics, Urgències, etc). 
Per garantir el descans nocturn dels pacients, les entrades de Mas Casanovas i Sant Quintí romandran tancades de 22.00 a 6.30 h. Durant aquest horari, l’entrada i sortida de l’Hospital és per la porta d’Urgències.

L’alimentació
Per tal que rebeu una nutrició adequada al vostre estat, només podeu ingerir els aliments indicats per l’equip assistencial. En cas que preciseu mesures nutricionals especials, podeu contactar amb el Servei de Dietètica i Nutrició a través de l’equip d’Infermeria. L’aigua embotellada no està inclosa en els àpats.
L’hora d’inici aproximada dels àpats és: esmorzar a les 8 h, dinar a les 13 h i sopar a les 19 h.

La cafeteria
És externa i per a familiars, acompanyants i visitants. Està ubicada al vestíbul principal, Planta 0.
Horari: de dilluns a diumenge, de 7 a 23 h (dinars de 13 a 16 h i sopars de 20 a 23 h).

La informació mèdica
Consulteu amb el metge responsable qualsevol dubte relacionat amb la vostra evolució clínica. L’equip assistencial us facilitarà l’horari d’informació mèdica per als familiars i amics als que autoritzeu a rebre-la.

El servei espiritual
Teniu a la vostra disposició un servei religiós. En el cas que preciseu rebre aquesta assistència comuniqueu-ho a l’equip assistencial. La Capella està situada al Bloc A, planta 2. L’horari d’accés és de 8 a 21 h.

El consentiment informat
Prèviament a un procediment diagnòstic o terapèutic, a una intervenció quirúrgica, o bé a un assaig clínic, el vostre metge us informarà dels riscos que pot comportar, els beneficis que s’esperen i les alternatives en el vostre cas. És molt important que comprengueu aquesta informació i que aclariu els dubtes abans de prendre una decisió. Si hi esteu d’acord de forma lliure, voluntària i conscient, haureu de signar el document de Consentiment Informat en els procediments que calgui. Teniu dret a revocar-lo, deixant constància signada.

Document de Voluntats Anticipades (testament vital)
Si teniu fetes les Voluntats Anticipades, us preguem que ho comuniqueu al vostre metge i a la infermera responsable del vostre procés assistencial. En el cas que preciseu informació detallada sobre aquest dret, podeu dirigir-vos al Servei d’Atenció a l’Usuari de l’Hospital.

La vostra opinió compta
A través del Servicio de Atención al Usuario puede consultar el cumplimiento y tutela de sus derechos y deberes respecto a los servicios de salud, obtener información sobre el Consentimiento Informado, ejercer el derecho de acceso, modificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, y solicitar una segunda opinión médica.
Sus propuestas de mejora, agradecimientos, consultas y quejas serán atendidas.
Horario de atención presencial: de lunes a jueves de 8 a 17 h y viernes de 8 a 14 h. Fuera de este horario, solicite a su equipo asistencial para la Supervisión General. Dirección de email:atenciousuari@santpau.cat

La protección de datos - confidencialidad (LOPD)
El Hospital de la Santa Cruz y San Pablo le informa que todos los trabajadores / as están sometidos / as, en cuanto a confidencialidad, a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), así como la regulación específica sobre esta materia contenida en la legislación sanitaria estatal o autonómica.

Televisión e Internet para los pacientes
En la cabecera de la cama, dispone de un ordenador equipado con pantalla táctil a través del cual se puede acceder a una oferta de servicios auxiliares gratuitos ya servicios de ocio de pago, que incluyen TV, radio, películas, fútbol y acceso a Internet. El sistema de pago es mediante una tarjeta que puede adquirir y recargar en las máquinas expendedoras ubicadas en las áreas de descanso de las plantas de hospitalización. Cada pantalla tiene un teléfono para solicitar ayuda en el uso del servicio.

Medicación que toma habitualmente en casa
El día del ingreso debe llevar la medicación que toma habitualmente en casa para valorar posibles cambios.
En caso de que el hospital no disponga de todos los medicamentos que toma en casa, durante el ingreso deberá tomar de vuestros. Estos medicamentos quedarán bajo la custodia del personal de enfermería y se le devolverán con la alta. Por seguridad, sólo tendrá que tomar la medicación que le dé la enfermera responsable.

La donación de sangre, órganos y tejidos
Si desea ser donante, comuníquelo al equipo asistencial que le asiste. Sus familiares y amigos pueden colaborar a dar sangre. Solicitar información al equipo asistencial.

La alta
El equipo asistencial le comunicará el alta con antelación. Recuerde que la cama debe quedar libre antes de las 12 h del mediodía.

La documentación clínica 
En el momento del alta le será entregado el Informe de alta y las recomendaciones de cuidados de enfermería, así como las recetas de los medicamentos que debe tomar. En el caso de que lo precise, su médico le hará la prescripción ortoprotésica. Recuerde que puede acudir a cualquier establecimiento ortopédico acreditado.

Transporte sanitario
Es su médico quien, en el momento del alta, le indicará si precise de traslado sanitario.