foto grup anatamia patologica

Presentacio Anatomia Patologica

Presentació

El Servei d’Anatomia Patològica realitza activitat assistencial, docent i de recerca translacional. La major part de la seva tasca consisteix en l’exploració de tot l’espectre de lesions que es presenten en cada un dels teixits o òrgans, fonamentalment a nivell morfològic. Aquestes alteracions són estudiades amb diversos mètodes, que comprenen des de la patologia molecular fins a la patologia macroscòpica; passant per tots els nivells i tècniques d’observació i estudi, des de la histologia convencional, la histoquímica o la immunohistoquímica fins a la microscòpia ultraestructural, la microscopia òptica.

HOSSPAU Menu

Contact & Location Pathological Anatomy

Contact
Location

Pathological Anatomy Service

C/ Sant Quintí, 89

Floor -2, block C

08041 Barcelona

Contact

Email: anatomia_patologica@santpau.cat

Telephone: (+34) 93 553 73 49/50