iNFORMACIO ACTIVITAT ANATOMIA PATOLOGICA

Informació de l'activitat

El Servei d’Anatomia Patològica realitza activitat assistencial, docent i de recerca translacional. La major part de la seva activitat consisteix en el diagnòstic de biòpsies, peces quirúrgiques i citologies  sol·licitades pels serveis mèdics i quirúrgics de l’Hospital i d’altres centres. Les autòpsies són una part quantitativament menor del treball encara que tinguin gran importància en el control de qualitat de la activitat assistencial i per a la docència. La major part de les tasques es duen a terme a l’edifici C, planta -2 (activitat assistencial).

El Servei està actiu de dilluns a divendres de 8 a 17 hores. Els administratius i tècnics dels laboratoris han ajustat la seva jornada laboral per garantir el seu funcionament ininterromput en l’horari assenyalat. Actualment el Servei ofereix guàrdies d’autòpsia durant tots els dissabtes.

Periòdicament, s’actualitza el catàleg de prestacions en coordinació amb els  departaments de Control de Gestió i de Facturació de l’Hospital. Aquest document és bàsic per oferir els seus serveis a l’IR i a altres centres externs.

Les relacions amb els serveis quirúrgics, mèdics i amb altres serveis centrals són fluides. Els especialistes d’Anatomia Patològica participen en la majoria dels comitès, assistint amb regularitat i mantenint canals de comunicació oberts amb els especialistes dels altres serveis de cada comitè. 

 

HOSSPAU Menu

Contact & Location Pathological Anatomy

Contact
Location

Pathological Anatomy Service

C/ Sant Quintí, 89

Floor -2, block C

08041 Barcelona

Contact

Email: anatomia_patologica@santpau.cat

Telephone: (+34) 93 553 73 49/50