El Servei d’Anatomia Patològica organitza sessions diàries internes de presentació de casos, bibliogràfiques i administratives, així com sessions setmanals amb diferents serveis de l’hospital, com Neurologia, Trasplantament Cardíac, Pneumologia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Dermatologia, Hematologia Clínica i Ginecologia, amb un promig de sessions mensuals de 25.

Contact
Location

Pathological Anatomy Service

C/ Sant Quintí, 89

Floor -2, block C

08041 Barcelona

Contact

Email: anatomia_patologica@santpau.cat

Telephone: (+34) 93 553 73 49/50