Estructura Servei Anatomia patologica

Estructura del Servei

El Servei d’Anatomia Patològica compta amb les següents subespecialitats:

  • Neuropatologia (Pat. muscular).
  • Dermatologia.
  • Citologia.
  • Patologia digestiva.
  • Patologia respiratòria.
  • Patologia de parts toves.
  • Patologia endocrina.
  • Patologia ginecològica.
  • Patologia de la mama.
  • Patologia de cap i coll.

HOSSPAU Menu

Contact & Location Pathological Anatomy

Contact
Location

Pathological Anatomy Service

C/ Sant Quintí, 89

Floor -2, block C

08041 Barcelona

Contact

Email: anatomia_patologica@santpau.cat

Telephone: (+34) 93 553 73 49/50