Neurologia

Neurologia
Neurologia

Unitat de Malalties Vasculars Cerebrals

Unitat de Malalties Vasculars Cerebrals

La Unitat Malalties Vasculars Cerebrals de Sant Pau es va crear amb l’objectiu d’agrupar a una sèrie de professionals amb la finalitat de millorar el diagnòstic, el tractament i el pronòstic dels pacients amb ictus.

 

 

 

Activitats assistencials:

 • Assistència a l’ictus a Urgències.
 • Atendre els codis ictus, intra i extrahospitalaris.
 • Atenció al pacient ingressat a la Unitat d’Ictus i al pacient ingressat a la sala d’hospitalització convencional.
 • Consultes externes, amb assistència al malalt ambulatori.
 • Circuit ràpid d’ictus.
 • Proves complementàries: neurosonologia, cribratge de fibril·lació auricular (SRA Registre Holter Prolongat) i ecocardioscòpies.
 • Comissions multidisciplinàries de codi ictus, tractaments de revascularització...
 • Interconsultes amb altres serveis.
 • Assistència al pacient amb dany cerebral catastròfic i el pacient neurocrític.

 

La Unitat Malalties Vasculars Cerebrals està certificada per la European Stroke Organitzation des de març de 2020. Aquesta acreditació certifica Sant Pau com a centre de referència per al tractament dels pacients amb ictus de qualsevol complexitat, les 24 hores al dia.

La Unitat forma part del Codi ictus Catalunya (CICAT), un protocol d’actuació urgent que comprèn l’activació d’una xarxa de dispositius assistencials adreçats a donar una atenció immediata i adequada als pacients amb sospita d’ictus. 

En el camp de la recerca  els seus estudis es focalitzen en les següents línies d'investigació:

 • Ictus isquèmic: beneficis i riscos de la trombòlisi intravenosa; beneficis i riscos del tractament endovascular (trombectomia mecànica), maneig de la pressió arterial posttrombectomia, circulació col·lateral en el pacient amb oclusió de gran vas, paper de les estatines en l'ictus isquèmic i hemorràgic; cèl·lules progenitores endotelials en ictus, vulnerabilitat de la placa carotídea ateroscleròtica; monitoratge no invasiu del flux cerebral amb mètodes òptics aplicats.
 • Hemorràgia intracerebral: prevenció de l'hemorràgia cerebral per anticoagulants; rellevància de l'edema perihematoma, influència de la microbiota, factors associats al creixement de l'hematoma, influència del tipus d'hospital i altres aspectes logístics en els resultats clínics.
 • Dany cerebral catastròfic i pacient neurocrític.
 • Assajos clínics.