EstructuradelServeiOM


Estructura del Servei

Oncologia Mèdica

El Servei d’Oncologia Mèdica està organitzat en quatre divisions segons àrees de coneixement en el que hi treballen com a mínim dos professionals metges.

Divisió A   

Agrupa les següents patologies:

  • Càncer de pulmó, mediastí, pleura i melanoma: Drs. M. Majem, I. Sullivan i A.Barba
  • Tumors mesenquimals, tumors de cap i coll i sistema nerviós central: Drs. A. López Pousa, O. Gallego i A. Sebio.
  • Tumors d’origen desconegut: Dra. P. Ribera

Divisió B

  • Càncer de mama i tumors endocrins: Drs. A. Barnadas, C. Arqueros, T. Ramon y Cajal, A. Tibau.

Divisió C

  • Càncer urològic i ginecològic: Dr. P. Maroto, C. Martín Lorente i G. Anguera

Divisió D

  • Càncer digestiu: Drs. M. Martín Richard, D. Páez, A. Sebio i A. Virgili.
  • Assessorament familiar i càncer hereditari: Dra. T. Ramon y Cajal, Consol López i Eva Jiménez

Unitat de Cures Pal·liatives: Drs.  A. Pascual, E. Guell i O. Fariñas.

Psiconcologia: Dra. E. Juan.

Metge responsable de l’Hospital de Dia: Dra. N. Calvo. 

L’organització per àrees assistencials és:

  • Coordinació Consulta Externa: Dr. A. Barnadas.
  • Coordinació Hospitalització: Dr. A. López Pousa.
  • Coordinació Hospital de Dia i de Recerca: Dr. P. Maroto.

 

Unitat de Cures Pal·liatives

El Programa de cures pal·liatives de l'Hospital Sant Pau pretén contribuir a oferir una resposta adequada al dret universal d'alleujament del sofriment en el període final de la vida. Aquesta és una de les finalitats destacades d'una medicina que combina actuacions curatives i tecnologies avançades amb una dedicació científica i humana a l'etapa final de la vida.

El programa respon a un model integrat de cures pal·liatives, en el qual les unitats d'aguts tenen un important paper, juntament amb les unitats ubicades en centres sociosanitaris i els equips de suport domiciliari (PADES).

Unitat d'hospitalització. Situada a la sala E1. Disposa de nou llits específics, cinc en habitacions individuals, amb un sofà-llit per a l'acompanyant. Es prioritza l'hospitalització de pacients d'alta complexitat i reingressos de pacients inclosos en el programa de cures pal·liatives.

Consulta externa. Situada a la planta A1, mòdul 5, nº 40. Els pacients poden ser remesos des de la UCP, des de qualsevol servei de l'Hospital i des del domicili (PADES i atenció primària). Es realitzen valoracions puntuals per a l’orientació diagnòstica i terapèutica, i també seguiments de situacions complexes.

Interconsulta hospitalària (UFISS de Cures Pal·liatives). Es pot fer des de qualsevol servei de l'Hospital, a través de la ETC. Responen habitualment en un termini de 24 hores, després de la valoració integral per part de la infermera consultora de pal·liatius i el metge. Totes aquestes interconsultes són seguides diàriament en connexió amb l'equip mèdic i d'infermeria responsable fins a l'alta, en la planificació es participa activament.

Atenció telefònica. Tots els pacients inclosos en el programa disposen del telèfon de la unitat. S'atén una mitjana de cinc trucades diàries, orientant els casos necessaris cap a Hospital de Dia, el que redueix el nombre d'assistències a urgències.

Hospital de Dia. A l'Hospital de Dia d'Onco-Hematologia, un dels metges de cures pal·liatives atén totes les consultes pal·liatives no programades (urgents) dels pacients inclosos al programa. Es realitzen també avaluacions de pacients d'alta complexitat i/o amb dificultats per assistir a la consulta externa i es practiquen intervencions com pleurocentesis, paracentesi, suport transfusional, etc.

Ubicació Oncologia

Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00