Cartera de Serveis Oncologia Mèdica


Cartera de Serveis

El Servei d’Oncologia Mèdica té la missió d’oferir una assistència integral de tots els malalts que pateixen un càncer i formar part de les seves estratègies d’abordatge multidisciplinar.

Des de fa més de deu anys existeixen a l’Hospital 17 Comitès de tumors, dedicats a cada patologia tumoral, on participen tots els especialistes implicats en el diagnòstic i tractament dels pacients que tenen un càncer de cada localització.

L’Hospital disposa de:

  • Àrea de consulta externa amb deu consultes.
  • Hospital de Dia per l’administració de tractament oncològic i alhora atendre els pacients que presenten complicacions relacionades amb el tractament, així com pel control simptomàtic del pacients que pateixen una malaltia avançada.
  • Unitat d’Hospitalització amb 38 llits compartits amb el Servei d’Oncologia Radioteràpica i la Unitat de Cures Pal·liatives (aquesta unitat té assignats nou llits).
  • Unitat d’Assessorament Familiar i Càncer Hereditari.
  • Atenció psicològica.
  • Unitat de Recerca Clínica on es desenvolupen els assaigs clínics.
  • És centre de referència per a les següents patologies: tumors mesenquimals o sarcomes, tumors neuroendocrins, tumors germinals refractaris o de mal pronòstic.
  • Guàrdies de presencia física amb atenció continuada.  

HOSSPAU Menu

Ubicació Oncologia

Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00