OM-secretaria

Equip Professional

Irene Teixidor. Secretaria del Servei

Mercè Blàsquiz. Sots-secretària Servei

 

Personal administratiu Consultes Externes

MÒDUL 5

Consol López López

Josep Martín Correa

 

MÒDUL 6

Mª Dolores Checa Carmona

Lorena Garcia López

 

 

Personal administratiu d'Hospitalització

Clara Llistosella

 

Personal administratiu de l'Hospital de Dia

Laura Calvo Corrales
David Gardo Moreno
César Rodríguez Innamorati

Ubicació Oncologia

Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00