Estructura del servei GINE

Estructura del Servei

Ginecologia

L’Àrea de ginecologia està composta per un equip d’avantguarda, compromès per tal d’oferir una assistència altament qualificada i competitiva, amb interès investigador i docent, vinculat a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està al servei de la població de la seva àrea de referència i a la d’altres àrees per a malalties més complexes.

El seu camp d’actuació comprèn les malalties de l’aparell genital femení i de la mama, des de la seva prevenció i diagnòstic fins al tractament més complex. Ho fan coordinant la seva activitat entre diferents nivells assistencials (primària i Hospital) i entre serveis dins de l’Hospital (atenció interdisciplinar). Al ser un hospital terciari, són referència per al diagnòstic i tractament de malalties poc freqüents o d’alta complexitat.

 • Patologia del sol pelvià
 • Patologia del tracte genital inferior
 • Patologia ginecològica benigna
 • Patología mamària
 • Ginecologia oncològica
 • Ecografia ginecològica

 

Àrea Matern-Fetal

OBSTETRÍCIA

L’objectiu de la secció d’Obstetrícia és donar a la dona embarassada i al seu entorn familiar una atenció global i de qualitat durant la gestació, el part i el puerperi. Això inclou tot un seguit d’accions assistencials i educatives que es duen a terme en els diferents nivells del sistema sanitari (atenció primària/hospital) en funció de les particularitats de cada cas i de la seva evolució.

Per a dur a terme aquestes accions, comptem amb un equip professional de llevadores i obstetres que treballem de forma conjunta i coordinada posant al centre de tot el procés, com a principals protagonistes, la dona i el nadó.

L’equip obstètric treballa de forma coordinada amb altres professionals de l’Hospital, de manera especial amb els membres de la Unitat de Neonatologia, amb qui constitueix l’equip de perinatologia. 

 • Consulta de diabetis i embaràs (en coordinació amb Servei d’Endocrinologia).
 • Programa d’assistència integral nefrourològica maternofetal (en coordinació amb Fundació Puigvert). 
 • Malalties infeccioses i embaràs.
 • Trombofílies i embaràs (en coordinació amb Unitat d’hemostàsia).
 • Consulta de retard de creixement intrauterí (RCIU).
 • Preeclàmpsia.
 • Prematuritat i embaràs múltiple.
 • Malposició fetal (atenció al part en presentació podàlica). 
 • Atenció a la pèrdua reproductiva i dol perinatal.
 • Equip d’atenció a Sala de Parts (Urgències).

 

ECOGRAFIA I DIAGNÒSTIC PRENATAL

Els objectius de la secció es fonamenten en que la millora tecnològica dels aparells d'ecografia amb les seves diferents modalitats i la seva utilització per personal altament especialitzat constitueixen un dels pilars fonamentals en els que es basa tant el procès diagnòstic com el seguiment i suport terapèutic de diversos procediments, tant en l'àrea de ginecologia com en la d'obstetrícia. 

En l'àmbit del Diagnòstic Prenatal oferim les diverses modalitats clíniques de cribatge i diagnòstic de cromosomopaties, malalties genètiques, malformacions i altres patologies fetals; icloent-hi la informació, maneig clínic i opcions terapèutiques, així com l'assessorament genètic. La complexitat dels processos fa necessari coordinar la participació de múltiples professionals especialitzats que donin veritable sentit al desenvolupament del concepte de Medicina Materna-Fetal. 

L'activitat engloba tant pacients del nostre Servei com d'altres especialitats de l'Hospital i aquelles que provenen de centres externs. 


Unitat Reproductiva

La Unitat de medicina reproductiva es focalitza en les funcions vinculades directament amb la capacitat reproductiva i les seves alteracions. El seu nucli principal s’ocupa de l'endocrinologia ginecològica, disciplina que estudia la regulació hormonal de la reproducció, les seves alteracions i disciplines que se’n deriven directament com la contracepció o la menopausa.

També es troba en l’àmbit  de la Unitat l’estudi i tractament de les parelles estèrils. Per als casos que precisen tècniques de reproducció assistida l’Hospital i els membres d’aquesta secció de la Unitat comparteixen l’assistència amb el Programa de reproducció assistida de la Fundació Puigvert.

 

Atenció Primària ( ASSIR )

El Servei de Ginecología i Obstetrícia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és l’encarregat de la coordinació del programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de 4 Àrees Bàsiques de Salut de la ciutat de Barcelona (10E Encants, 10F Camp de l’Arpa, 7G Guinardó, 9C Congrés), amb una població diana global de mes de 48.000 dones.

Aquestes tasques es duen a terme en les instalacions de l’ASSIR Guinardó situat dins del CAP Guinardó

Contacte Gine

Ubicació i contacte
Urgències Obstètriques

Entrada Sant Quintí, 87

Hospitalització

Bloc D - Planta 2

Sala de parts

Planta - 1

Consultes Externes

Bloc A - Planta 2 - Mòdul 5

Secretaria

Bloc A - Planta 5

Telèfon

93 553 70 41

Fax.

93 553 70 57

ASSIR Guinardó
3a planta del CAP Guinardó
Cr. Teodor Llorente, 26 - 08041 Barcelona
93 348 99 05