Professional Team
  • Alicia Adell Sebastià
  • Matilde Casanovas Segarra
  • Rosario Alonso Martínez
  • Pilar Aragon Monge
  • Gemma Ferrer Prieto
  • Carmen Ramírez Pazos
  • Glòria Tomàs Aurín
Ubicació i contacte
Hospitalització

Bloc D - Planta 2

Sala de parts

Planta - 1

Consultes Externes
Bloc A - Planta 2 - Mòdul 5
Secretaria
Bloc A - Planta 5
Telèfon
93 553 70 41
Fax.
93 553 70 57
ASSIR Guinardó
3a planta del CAP Guinardó
Cr. Teodor Llorente, 26 - 08041 Barcelona
93 348 99 05