Back

mfr.-Gras Pacheco, Dolça

Dolça Gras Pacheco
Physical Therapist

Diplomada en Fisioterapia

Formació en Limfologia

Expertessa en els processos de l'Aparell Locomotor

Fisioterapeuta responsable del programa de cirurgia reparadora del genoll.

Fisioterapeuta de la Unitat de Limfedema.

 

Professora Associada al Grau Universitari de Fisioteràpia (UIC)

 


Contacte
Ubicació
Secretària: Bloc A - Planta 5, mòdul 2 
Consultes Externes: 
Bloc A - Planta 2, mòdul 4 
Bloc A - Planta 3, mòdul 2 
Antic hospital: Pavelló 20
Contacte

Secretària del Servei

Direcció correu: mfrhb@santpau.cat

Telèfon: 93 553 70 59

 

Recepció de Teràpia (Fisioteràpia, Logopèdia i Teràpia Ocupacional)

Direcció correu: recepciorehabilitaci@santpau.cat

Direcció correu: fisioterapia@santpau.cat

Telèfon: 93 291 90 50

(Extensió: 5788 / 5797)

Fax: 93 556 55 06

 

Enllaços relacionats