Entre Nosaltres La Jornada 2 de maig 2019


Jornada sobre perspectiva de gènere en la salut

Activitat científica adreçada als professionals sanitaris

 

El tema central de la jornada és la perspectiva de gènere, entesa com que els factors socials, educatius o culturals  són tan determinats com el sexe biològic en la salut de les persones i que influeixen en àmbits com l’accés i l’ús de l’atenció sanitària, la prevalença de les malalties o el resultat dels tractaments, condicionant les desigualtats en salut.

El repte és generar nous coneixements, reforçar la qualitat i la competitivitat de la innovació científica i, en definitiva, millorar l’atenció sanitària a dones, homes, nens i nenes i persones de gènere divers.

 

+
Programa

+
Inscripció jornada científica

Programa Acte científic

+
Descarrega't el programa de l'Acte Científic