atotpulmo-la gasometria


És una extracció de sang d'una artèria. Perquè no faci mal se li posa una mica d'anestèsia local.

Serveix per conèixer el nivell d'oxigen i anhídrid carbònic que té a la sang. No ha d'estar en dejú.