atotpulmo-objectius

Objectius
  • Ajudar a totes les persones amb problemes respiratoris i als seus familiars.

 

  • Desenvolupar activitats encaminades a informar i divulgar aspectes relacionats amb les patologies respiratòries cròniques.

 

  • Promoure i desenvolupar activitats encaminades a millorar la qualitat de vida dels pacients.

 

  • Representar els interessos dels afectats/des davant els organismes públics, institucions o qualsevol entitat que es consideri oportú.

 

  • Col·laborar amb altres entitats i associacions.

acces directe a video breathless

Video breathless
+
Breathless
Historia d'una vida amb asma sever