atotpulmo-qui som

Presentació

L'Associació d'Afectats Crònics de les vies Respiratòries "A TOT pulmó" està formada per persones amb interès en les patologies respiratòries cròniques. És una associació sense ànim de lucre, que funciona des de l'any 1994.

Té la funció d'ajudar, representar, desenvolupar activitats, per a tots els associats, i col·laborar amb altres entitats i associacions. Actualment l'associació és gratuïta.

acces directe a video breathless

Video breathless
+
Breathless
Historia d'una vida amb asma sever