imm-linies Recerca

Grups i línies de Recerca

Els membres del Servei d’Immunologia de l’Hospital formen part activa del grup de recerca de Malalties Inflamatòries de l’IIB Sant Pau. Les línies de recerca d’aquest grup estan en consonància amb l’àmbit assistencial i són fruit de la col·laboració amb altres serveis de l’Hospital, del propi IIB-Sant Pau o d’altres centres, com el grup de Malalties Neuromusculars o els Serveis de Dermatologia, Digestiu, Pediatria, Reumatologia, Nefrologia o Medicina Interna. El grup de Malalties Inflamatòries inclou, a més dels membres del Servei d’Immunologia, l’equip de treball liderat per la Dra. Silvia Vidal, membres de l'IIB Sant Pau.

Les principals línies de recerca del Servei d’Immunologia són:

  • Estudi del sistema immunitari natural en el desenvolupament dels processos autoimmunes i inflamatoris.
  • Resposta immunològica i evolució clínica en el tractament amb immunomoduladors.
  • Anàlisi del paper dels autoanticossos, components del sistema immunitari adaptatiu, en la patogènesi dels processos autoimmunes i la seva utilitat com a marcadors de diagnòstic i pronòstic en aquestes malalties.
  • Estudi dels mecanismes implicats en les immunodeficiències.

HOSSPAU Menu

imm-Contacte

Contacte
Ubicació

Servei d’Immunologia

Laboratoris Bloc B, planta -2

Contacte

Correu electrònic: inmunologia@santpau.cat

Telèfon: 93 553 72 65

@ImmunologiaH