Foto immuno presentacio

Presentacio Immunologia

Presentació

El Servei d’Immunologia és responsable del diagnòstic i seguiment de les malalties relacionades amb el sistema immune. En aquest context es troben, entre d'altres, les malalties autoimmunes, les immunodeficiències o les al·lèrgies.

El rigor i la professionalitat dels membres d’aquest Servei els ha portat a ser centre de referència a nivell d’estatal en el diagnòstic d’algunes malalties autoimmunes, principalment les miopaties Inflamatòries i altres malalties Neuromusculars. També està especialitzat en el diagnòstic de les Immunodeficiències primàries, que són malalties minoritàries però de gran rellevància per la seva severitat. A més, el Servei forma part del programa de transplantaments hematopoètics de l’Hospital, està acreditat internacionalment per la European Federation for Immunogenetics per a la realització dels estudis de compatibilitat HLA.

A banda de l’activitat assistencial, el Servei d’Immunologia participa activament en la docència i també en la recerca biomèdica de patologies on el sistema immune està implicat. Molts d’aquests projectes son fruit de la col·laboració amb altres altres serveis de l’Hospital, de l’IIB Sant Pau o d’altres centres.

HOSSPAU Menu

imm-Contacte

Contacte
Ubicació

Servei d’Immunologia

Laboratoris Bloc B, planta -2

Contacte

Correu electrònic: inmunologia@santpau.cat

Telèfon: 93 553 72 65

@ImmunologiaH