cot-foto grup

Presentacio COT

Presentació

Els objectius assistencials són el tractament de les patologies de l'aparell locomotor mitjançant una assistència d'alta qualitat professional amb la màxima eficàcia tecnològica.


Els objectius docents inclouen:

  • Formació d'especialista per la via MIR.
  • Formació del pregrau d'estudiants de medicina.
  • Participació en programes de formació continuada en atenció primària amb creació de protocols de derivació de pacients consensuats amb els metges de família dels ambulatoris corresponents a l’àrea de Sant Pau.


Els objectius investigadors com a activitat complementària al treball assistencial, que ajudaran a la millora de la qualitat assistencial i a l’increment de la producció científica:

  • Facilitar la participació en congressos o cursos.
  • Facilitar estades en altres centres.
  • Implicació en el desenvolupament d'activitats científiques.
  • Fomentar l'ús de noves tecnologies.
  • Estudis de recerca de tipus observacional o experimental.

HOSSPAU Menu

Contacte COT

Contacte
Ubicació

Secretaria: planta 5, mòdul 3 - bloc A
Consultes externes: planta 1, mòduls 1 i 2 - bloc A

Contacte

Telèfon: 93.553.70.31
Fax: 93.553.70.33

Correu electrònic: cot@santpau.cat