Presentació

Els objectius assistencials són el tractament de les patologies de l'aparell locomotor mitjançant una assistència d'alta qualitat professional amb la màxima eficàcia tecnològica.


Els objectius docents inclouen:

  • Formació d'especialista per la via MIR.
  • Formació del pregrau d'estudiants de medicina.
  • Participació en programes de formació continuada en atenció primària amb creació de protocols de derivació de pacients consensuats amb els metges de família dels ambulatoris corresponents a l’àrea de Sant Pau.


Els objectius investigadors com a activitat complementària al treball assistencial, que ajudaran a la millora de la qualitat assistencial i a l’increment de la producció científica:

  • Facilitar la participació en congressos o cursos.
  • Facilitar estades en altres centres.
  • Implicació en el desenvolupament d'activitats científiques.
  • Fomentar l'ús de noves tecnologies.
  • Estudis de recerca de tipus observacional o experimental.
Contacte
Ubicació

Secretaria: planta 5, mòdul 3 - bloc A
Consultes externes: planta 1, mòduls 1 i 2 - bloc A

Contacte

Telèfon: 93.553.70.31
Fax: 93.553.70.33

Correu electrònic: cot@santpau.cat