Asset Publisher

null mfr-Cenera Perez, Vanessa

Vanessa Cenera Perez
Physical Therapist

Diplomada en Fisioteràpia

Fisioterapeuta del dispensari de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Fisioterapeuta de l'equip de limfologia

Fisioterapeuta responsable del programa d' amputats i dels processos vasculars

 

 

HOSSPAU Menu

Contacte MFR

Contacte
Ubicació
Secretària: Bloc A - Planta 5, mòdul 2 
Consultes Externes: 
Bloc A - Planta 2, mòdul 4 
Bloc A - Planta 3, mòdul 2 
Antic hospital: Pavelló 20
Contacte

Secretària del Servei

Direcció correu: mfrhb@santpau.cat

Telèfon: 93 553 70 59

 

Recepció de Teràpia (Fisioteràpia, Logopèdia i Teràpia Ocupacional)

Direcció correu: recepciorehabilitaci@santpau.cat

Direcció correu: fisioterapia@santpau.cat

Telèfon: 93 291 90 50

(Extensió: 5788 / 5797)

Fax: 93 556 55 06