Asset Publisher

null go-Llurba Olivé, Elisa

Dra. Elisa Llurba Olivé
Dra. Elisa Llurba Olivé
Directora de Servei

Directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, professora associada de la Facultat de Medicina de la UAB des de 2013 i responsable de grup d'investigació clínica i bàsica de l'Institut de Recerca de Sant Pau, anomenat Grup de Recerca en medicina Perinatal i de la Dona.

La seva trajectòria en el camp de la investigació s’ha centrat en l'estudi de malalties derivades de la insuficiència placentària i en el desenvolupament del cor fetal en dues entitats clíniques: les cardiopaties congènites (CC) i en la restricció de creixement intrauterí/preeclàmpsia (CIR/PE). Aquesta línia s'ha finançat amb fons públics mitjançant 3 projectes FIS com IP (PI07/1095, PI13/01449, PI16/00375), amb el títol Predicció i prevenció de les complicacions derivades de la insuficiència  placentària, restricció de creixement intrauterí/preeclàmpsia (CIR/PE), un assaig clínic no comercial com IP (Hoppe-trial: Nº protocol: 1557-H-125; Núm EUDRACT: 2010 -023597-39) i una beca IMPACTO (2011-2013) del Departamento de Ciéncia e Innovación conjuntament amb l'empresa GENECADI BIOTEC. La línia també s'ha finançat mitjançant fons privats: estudi PROGNOSI de ROCHE. La investigadora principal forma part del Comitè Executiu de la Red de Salud Materno Infantil y del Desarrollo (SAMID) (Instituto de Salud Carlos III, Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) RD08/0072 i recentment renovada (RD16/0022). Actualment és la IP del grup de recerca dins de la RETIC.

Fruit de la investigació realitzada durant els darrers 7 anys, tant a nivell experimental com clínic, s’han realizat 45 publicacions en revistes internacionals, amb 780 citacions (310 impact points, 4.52 AVERAGE IMPACT PER PUBLICATION, h-índex = 14; RG score: 34.46), 20 d'elles publicades en els dos últims anys, amb més del 66% dels articles en revistes del primer quartil.

Les principals contribucions científiques:

1. Aportar evidència de la utilitat dels factors angiogènics (FA) placentaris en les pacients amb risc de preeclàmpsia (PE).

• Valor predictiu de la ràtio sFlt1/PlGF en les pacients amb sospita clínica (N Engl J Med. 2016, AJOG 2008).

• Estudi marcadors angiogènics en el maneig i guies clíniques (FDT 2014, UOG 2016, 2015).

• Predicció de PE mitjançant estudi del Doppler de les arteries uterines, estrès oxidatiu i dels factors angiogènics (FIS (07/095): UOG, 2016; 2013, 2008; Am J Reprod Immunol. 2008, Obstetrics and Gynecol International, 2009, Hum Reprod. 2012; Lupus. 2012; Am J Reprod Immunol. 2012; Immunobiology. 2012, Free Radiacal Med 2004, Metabolism 2005).

2. Cardiopaties Congènites (CC):

• A nivell del desenvolupament de les CC ha descrit, per primera vegada en humans, la implicació dels factors angiogènics en el desenvolupament del cor fetal (J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; Fetal Diagn Ther. 2015; EHJ, 2013, UOG 2012).