Recerca Epidemiologia

Principals línies de recerca
  • Medicina basada en l'evidència:
    • Revisions sistemàtiques.
    • Guies de pràctica clínica.
    • Assajos clínics.
  • Avaluació de serveis de salut.
  • Investigació metodològica.
  • Epidemiologia de les malalties cròniques.

 

Més informació:  Àrea de recerca "Epidemiologia, Salut Pública i Serveis Sanitaris" IIB Sant Pau 

HOSSPAU Menu

Contacte Epidemiologia

Contacte
Contacte

Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública
Pavelló 18 (planta baixa)
c/ San Antoni M. Claret 167
08025 Barcelona

(adjuntem plànol)

Correu electrònic: epidemiologia@santpau.cat

Secretaria

Telèfon: 93 553 7808 / 7814

Fax: 93 5537809

Correu electrònic: mdiazj@santpau.cat