Residents Epidemiologia

Formació Sanitària Especialitzada

El SECSP té dues places acreditades pel Ministeri de Sanitat per a residents de Medicina Preventiva i Salut Pública de les quals ofereix actualment una. 

El Director del Servei és el Dr. Xavier Bonfill Cosp, director a més del Centre Cochrane Iberoamericà. La tutora de residents és la Dra. M. Teresa Puig Reixach.

PLA DOCENT:

Objectius generals de tot el període de residència

L’objectiu final és oferir una formació completa i de qualitat en Medicina Preventiva i Salut Pública de acord amb el programa oficial de l’especialitat, posant especial èmfasi en el desenvolupament de les habilitats i actituds relacionades amb la investigació epidemiològica i la pràctica de la salut pública.

El camp d’acció d’aquesta especialitat inclou cinc àmbits:

 • Àmbit de l’epidemiologia.
 • Àmbit de l’administració i gestió sanitàries.
 • Àmbit de la medicina preventiva.
 • Àmbit de la salut ambiental i laboral.
 • Àmbit de la promoció de la salut.

Pla de rotacions:

El Programa de l’especialitat es desenvolupa en quatre anys i es troba distribuït en les següents etapes:

Primera etapa: Mòdul introductori en Epidemiologia al Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública (SECSP)  i es cursa el Màster en Salut Pública UAB-UPF a la Universitat Pompeu Fabra. Durant aquest període s’elabora una tesina.  

Segona etapa: Unitats i Centres d’Atenció Especialitzada del propi Hospital de Sant Pau (HSCSP) i en el Centre d'Atenció Primària, CAP Sardenya.

1. Mòdul d’Administració i Gestió Especialitzada. SECSP

2. Promoció i Educació per a la Salut en Atenció Especialitzada. SECSP

3. Mòdul d’Atenció Especialitzada:

 • Mòdul de Salut Ambiental y Laboral. Salut Laboral

 • Mòdul de Medicina Preventiva Hospitalària. Unitat de Malalties infeccioses

 • Mòdul de Qualitat Assistencial en Atenció Especialitzada. Programa de Qualitat. SECSP

 • Mòdul d’Atenció Primària. CAP Sardenya.

Tercera etapa: Es realitza en les diferents unitats de salut pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Unitats del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya (12 mesos).

 • Vigilància epidemiològica

 • Planificació sanitària

 • Programa de Vacunació

Unitat d’investigació en Salut Pública.  Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública. HSCSP (6 mesos).  En aquesta última etapa el resident portarà a terme un treball de recerca, idealment en el marc dels treballs de la seva tesi doctoral.

Durant la seva residència es facilita la possibilitat de realitzar una rotació en un centre internacional de reconegut prestigi i desenvolupar la seva tesis doctoral.

GUÀRDIES:

El resident realitzarà guàrdies a Urgències de l’àrea mèdica durant el primer any  preferiblement concentrades en els sis primers mesos per tal de poder compatibilitzar-ho amb la realització del Màster de Salut Pública. A partir del segon any el resident podrà optar a realitzar guàrdies de l’especialitat segons disponibilitat en el Servei.

PRINCIPALS ÀREES DE CONEIXEMENT:

 • Assaigs clínics, revisions sistemàtiques, guies de pràctica clínica.
 • Epidemiologia clínica i comunitària.
 • Investigació en serveis clínics i sanitaris.
 • Investigació en malalties cròniques.
 • Programa de Qualitat.
 • Gestió Sanitària.
 • DianaSalud. Divulgación de Iniciativas para Analizar la Adecuación en Salud.
 • MAPAC. Mejora de la Adecuación de la Práctica Asistencial y Clínica.

ITINERARI FORMATIU:

Veure enllaç

Contacte
Telèfon: 93 553 78 08
Fax: 93  553 78 09
Correu electrònic: mdiazj@santpau.cat,  epidemiologia@santpau.cat

Contacte Epidemiologia

Contacte
Contacte

Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública
Pavelló 18 (planta baixa)
c/ San Antoni M. Claret 167
08025 Barcelona

(adjuntem plànol)

Correu electrònic: epidemiologia@santpau.cat

Secretaria

Telèfon: 93 553 7808 / 7814

Fax: 93 5537809

Correu electrònic: mdiazj@santpau.cat