Informacio de activitat Epidemiologia

Informació de l’activitat
  • Programa de Qualitat Assistencial. (X. Bonfill).
  • Programa de Diagnòstic i Tractament Ràpid del Càncer. (I. Bolíbar).
  • Programa de Cribratge del càncer de mama. (MJ. Quintana).
  • Programa de Cribratge del càncer colorectal. (T. Puig).
  • Suport metodològic i estadístic. (I. Gich).
  • Centre Cochrane Iberoamericà. (Veure www.cochrane.es ).
  • Docència i Formació. (Veure enllac).
  • Recerca i Desenvolupament. (Veure enllaç).

HOSSPAU Menu

Contacte Epidemiologia

Contacte
Contacte

Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública
Pavelló 18 (planta baixa)
c/ San Antoni M. Claret 167
08025 Barcelona

(adjuntem plànol)

Correu electrònic: epidemiologia@santpau.cat

Secretaria

Telèfon: 93 553 7808 / 7814

Fax: 93 5537809

Correu electrònic: mdiazj@santpau.cat