Estructura Epidemiologia

Estructura del servei

El Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública es caracteritza per una gran versatilitat en el desenvolupament de les seves tasques, la qual cosa li permet un treball en equip i alhora la millor interacció amb el conjunt de professionals de l’Hospital i de fora. Tot i que hi ha algunes persones que tenen una dedicació més exclusiva a alguna activitat, la majoria participa i treballa en gairebé totes.

HOSSPAU Menu

Contacte Epidemiologia

Contacte
Contacte

Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública
Pavelló 18 (planta baixa)
c/ San Antoni M. Claret 167
08025 Barcelona

(adjuntem plànol)

Correu electrònic: epidemiologia@santpau.cat

Secretaria

Telèfon: 93 553 7808 / 7814

Fax: 93 5537809

Correu electrònic: mdiazj@santpau.cat