CARTERA SERVEIS RADIOFISICA

Cartera de Serveis
 • Radioteràpia amb intensitat modulada (IMRT, VMAT).
 • Radioteràpia estereotàxica extracraneal (SBRT).
 • Radioteràpia guiada per la imatge (IGRT), i amb marcadors fiducials.
 • Radioteràpia 4D, on es té en compte el control del moviment respiratori.
 • Radioteràpia pediàtrica amb anestèsia.
 • Irradiació corporal total.
 • Braquiteràpia  de pròstata amb llavors Iode-125.
 • Braquiteràpia d'alta taxa de dosi.
 • Estimació de dosi a pacients sotmesos a proves diagnòstiques amb radiofàrmacs, RX i radiologia intervencionista.
 • Dosimetria pacients sotmesos a teràpia amb radiofàrmacs.

  Cartera de serveis de Radiofísica i Radioprotecció

HOSSPAU Menu

rad-contacte

Ubicació i Contacte
Ubicació
Radiofísica i Radioprotecció
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C. Sant Quintí, 89
BLOC F, planta -2
08041 Barcelona

 

Contacte

Correu electrònic: Radiofisica_Radioproteccio@santpau.cat
Telèfon: 93 553 77 43
Fax: 93 553 77 44