Estructura del Servei

El Servei de Medicina Intensiva és una estructura polivalent on ingressen tots aquells malalts, mèdics i/o quirúrgics, amb fracàs funcional d’un o més òrgans i que necessiten la seva substitució per mitjans tècnics artificials i sovint altament especialitzats i complexos.

Situat al bloc B, planta -1 de l’Hospital, els llits estan distribuïts en tres unitats, A, B, i C de la denominada àrea de crítics. El Servei atén més de 500 pacients/any, la majoria del quals necessiten suport artificial respiratori (aproximadament un 80%) i també altres tècniques de suport com la substitució artificial de la funció renal, la nutrició parenteral i el suport cardiovascular i neurològic.

La majoria dels pacients, degut a les seves característiques clíniques necessiten també tractament antibiòtic múltiple i complex. L’atenció clínica del Servei està garantida per la presència permanent, 24h/dia i 365 dies/any, de personal mèdic i d’infermeria altament qualificat i amb la titulació acadèmica pertinent.

El Servei dona assistència sanitària integral i d’excel·lència al servei dels pacients i persones properes, basada en el respecte a l’autonomia i decisions dels malalts, l’expertesa clínica, la recerca de qualitat i la formació de professionals especialistes d’alt nivell.
Contacte
Ubicació

Bloc B, planta -1

Horari de visitas als pacients ingressats:

De 13:00 a 14:00 hores coincidint amb l'horari d'información mèdica.

Es permet la visita d'un familiar per pacient i, per minimitzar els riscos, recomanem que sigui sempre la mateixa persona.

Aquestes instruccions poden variar en funció de l'evolució dels riscos.

 

Contacte
 

Telèfon Recepció: 93.553.72.42

Fax: 93.553.72.43

 

Telèfon Secretaría: 93.553.72.38

Correu electrònic: Medicina_intensiva@santpau.cat

Twitter: @UCISantPau