mis-estructura

Estructura del Servei

El Servei de Medicina Intensiva és una estructura polivalent on ingressen tots aquells malalts, mèdics i/o quirúrgics, amb fracàs funcional d’un o més òrgans i que necessiten la seva substitució per mitjans tècnics artificials i sovint altament especialitzats i complexos.

Situat al bloc B, planta -1 de l’Hospital, els llits estan distribuïts en tres unitats, A, B, i C de la denominada àrea de crítics. El Servei atén més de 500 pacients/any, la majoria del quals necessiten suport artificial respiratori (aproximadament un 80%) i també altres tècniques de suport com la substitució artificial de la funció renal, la nutrició parenteral i el suport cardiovascular i neurològic.

La majoria dels pacients, degut a les seves característiques clíniques necessiten també tractament antibiòtic múltiple i complex. L’atenció clínica del Servei està garantida per la presència permanent, 24h/dia i 365 dies/any, de personal mèdic i d’infermeria altament qualificat i amb la titulació acadèmica pertinent.

El Servei dona assistència sanitària integral i d’excel·lència al servei dels pacients i persones properes, basada en el respecte a l’autonomia i decisions dels malalts, l’expertesa clínica, la recerca de qualitat i la formació de professionals especialistes d’alt nivell.

HOSSPAU Menu

MedIntens-Contate

Contacte
Ubicació

Bloc B, planta -1

Horari de visites als pacients ingressats: 

  •  De 13:00 a 14:00 hores coincidint amb l'horari d'información mèdica i,
  • De 18:30 a 19:30 hores.

En ambdos casos es permet la visita de dos familiars.

  • De 17:30 a 20:00 hores es permet la visita d'un familiar per pacient i, per tal de minimitzar riscos, recomanem que sigui sempre la mateixa persona i que no surti de l'habitació.

Aquestes instruccions poden variar en funció de l'evolució dels riscos.

 

Contacte
 

Telèfon Recepció: 93.553.72.42

Fax: 93.553.72.43

Telèfon Secretaría: 93.553.72.38

Correu electrònic: Medicina_intensiva@santpau.cat

Twitter: @UCISantPau