Linies de recerca Cirurgia Toracica

Grups i línies de recerca
  • Grup de Treball Nacional per l’estudi de la Patologia Tímica en col·laboració amb la Sociedad Española de Cirugía Torácica. El Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital de Sant Pau forma part del Comitè executiu per a la creació d’aquest grup.
  • Efectos del entrenamiento tras la cirugía de resección en pacientes con cáncer de pulmón. Proyecto EMITOR. Projecte finançat amb BECA SOCAP.
  • International Thymic Malignancie Interest Group. Col·laboració del Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital en la creació de la base de dades internacional retrospectiva i prospectiva per a  l’estudi de la patologia tímica.
  • ITMIG Projects- International Champions of the prospective Database. Projecte creat per ITMIG per al desenvolupament de la base de dades de tumors tímics amb caràcter prospectiu. Actualment s’està creant un nou protocol diagnòstic-terapèutic aplicant les recomanacions publicades per el grup ITMIG.   
  • Centro Nacional de Referencia en Tumores óseos y sarcomas de partes blandas.
  • Vocal Àrea Oncologia Toràcica (Dra. Martínez) i responsable web Àrea d’Oncologia Toràcica (Dr. Trujillo) - Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.

HOSSPAU Menu

Contacte Cirurgia Toracica

Ubicació i contacte
Ubicació

Secretaria de Pneumologia i Cirurgia Toràcica

Despatxos: 4ª planta mòdul 2

Sala d’hospitalització: sala C2

Consultes externes: planta 3ª, mòdul 5.

Contacte

Servei de Cirurgia Toràcica

Telèfon: 93 556 57 44