Conferencies Cirurgia Toracica

Conferències

The chest wall- Utility of muscle flaps for chest wall repair

III International Joint Meeting on Thoracic Surgery. 2015

Josep Belda- Sanchís

Conferència sobre la tècnica i els avantatges de la utilització de flaps musculars per cobertura de defectes de paret toràcica.

 

Surgical issues in locally advanced lung cancer- Multifocal adenocarcinoma. III International Joint Meeting on Thoracic Surgery. 2015

Josep Belda- Sanchís

Paper de la cirurgia en el tractament de l’adenocarcinoma multifocal.

 

N2 disease

III International Joint Meeting on Thoracic Surgery.  2015

Elisabeth Martínez- Téllez

Actualització del tractament multimodal en el carcinoma broncogènic amb afectació ganglionar mediastínica ipsilateral.

 

Preoperative mediastinal staging- Subxiphoid pericardioscopy. III International Joint Meeting on Thoracic Surgery 2015

Juan Carlos Trujillo- Reyes

Dintre del marc de diferents conferències sobre tècniques invasives per a l’estadificació del càncer de pulmó es va fer una sessió vídeo-fòrum explicant la tècnica i els avantatges de la pericardioscòpia subxifoidea.

Contacte Cirurgia Toracica

Ubicació i contacte
Ubicació

Secretaria de Pneumologia i Cirurgia Toràcica

Despatxos: 4ª planta mòdul 2

Sala d’hospitalització: sala C2

Consultes externes: planta 3ª, mòdul 5.

Contacte

Servei de Cirurgia Toràcica

Telèfon: 93 556 57 44