c-ortopedica-inici


The Orthopaedic and Traumatology Surgery of Barcelona's Hospital de Sant Pau comprises a group of professionals whose objective is to work as a team to provide comprehensive personalized healthcare of the highest quality to patients with orthopaedic, traumatic or congenital conditions.
el servei
+
The service

Informació assistencial
+
Health information

docència
+
Teaching

Informació usuaris
+
Information users

Contacte COT

Contacte
Ubicació

Secretaria: planta 5, mòdul 3 - bloc A
Consultes externes: planta 1, mòduls 1 i 2 - bloc A

Contacte

Telèfon: 93.553.70.31
Fax: 93.553.70.33

Correu electrònic: cot@santpau.cat