bio-foto grup

bio-presentacio

Presentació

El Servei de Bioquímica Clínica, s’ocupa de l’estudi dels aspectes químics de la vida humana i de l’aplicació de mètodes químics i bioquímics per al diagnòstic, control de tractament, prevenció i investigació de la malaltia. Inclou, per tant, l’estudi dels processos metabòlics i moleculars en relació als canvis tant fisiològics com patològics o els induïts per aplicacions terapèutiques.

El Servei és responsable de la formació de pregrau en les assignatures de Bioquímica i Bioquímica Clínica de les llicenciatures de Medicina i Cirurgia, de Biologia i de Bioquímica i de l’itinerari de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular del Màster de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també de la formació d’ especialistes en Bioquímica Clínica.

L’activitat de recerca del Servei se centra en vàries línies de recerca en l’àmbit de les bases metabòliques del risc cardiovascular, i en el de la bioquímica cardiovascular, amb un gran nombre d’articles publicats en revistes indexades a l’SCI.

HOSSPAU Menu

Contacte Bioquimica

Contacte
Ubicació

Servei de Bioquímica

Bloc B, planta -2

Contacte

Correu electrònic: bioquimica@santpau.cat

Telèfon: 93 553 72 67