Linies recerca Bioquímica

Línies de recerca
  • Diagnòstic molecular de malalties endocrinometabòliques amb especial referència al risc cardiovascular que comporten (per exemple: diabetis mellitus, hiperhomocisteinèmia, hipercolesterolèmia familiar). El grup de recerca "Bases Metabòliques del Risc Cardiovascular" forma part de l'IIB Sant Pau i del CIBERdem. Responsable. Francisco Blanco Vaca.
  • Detecció de mutacions K-ras. Aplicació en càncer pancreàtic, colorectal i pulmonar. Detecció de mutacions en els gens implicats en la pancreatitis crònica (PRSS1, SPINK-1 i AAT). Responsable: Josefina Mora Brugués.
  • Investigació de biomarcadors de fibrosi/remodelat cardíac en la insuficiència cardíaca. Nous algorismes clínico-bioquímics per a l’avaluació de les síndromes coronàries agudes. Marcadors biològics en la detecció dels efectes col·laterals de la teràpia antiretroviral d’alta intensitat en el metabolisme lipídic i la funció renal. El grup de recerca "Bioquímica Cardiovascular" forma part de l'IIB Sant Pau i de la Xarxa Temàtica RECAVA de l’Instituto de Salud Carlos III. Responsable: Jordi Ordóñez Llanos.

HOSSPAU Menu

Contacte Bioquimica

Contacte
Ubicació

Servei de Bioquímica

Bloc B, planta -2

Contacte

Correu electrònic: bioquimica@santpau.cat

Telèfon: 93 553 72 67