Estructura Radiofisica

Estructura del Servei

 

La Radiofísica Hospitalària, que en l’àmbit internacional s’anomena Física Mèdica, utilitza conceptes, mètodes i tècniques de la Física per a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties.

Té un rol molt important en la assistència mèdica, en la docència, en la recerca biomèdica i en la optimització dels processos sanitaris per la millora de la seva qualitat, la salut i la seguretat dels pacients.

Els especialistes tenen competències en la dosimetria física i clínica de les radiacions emprades en els processos de diagnòstic i teràpia; en el disseny, planificació i càlcul de tots els tractaments dels pacients sotmesos a radiacions; en el disseny i implementació de programes de garantia de qualitat, control de qualitat dels equips i instal·lacions utilitzades; i en la protecció radiològica de les persones implicades.

El Servei dona suport a tots els de l’Hospital que utilitzen radiacions tant amb finalitat diagnòstica com terapèutica. I està autoritzat pel Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) com a Servei de Protecció Radiològica per actuar a totes les instal·lacions radioactives i de radiodiagnòstic del propi Hospital.

HOSSPAU Menu

rad-contacte

Ubicació i Contacte
Ubicació
Radiofísica i Radioprotecció
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C. Sant Quintí, 89
BLOC F, planta -2
08041 Barcelona

 

Contacte

Correu electrònic: Radiofisica_Radioproteccio@santpau.cat
Telèfon: 93 553 77 43
Fax: 93 553 77 44